Nimutan AB (publ) handlas idag exklusive utdelning av aktier

Nimutan AB (publ) handlas idag den 14 november exklusive rätt till utdelning av 4 820 841 aktier i Humble Group.

Baserat på stängningskursen (11,07 kr/aktie) för Humble Groups aktie på Nasdaq First North den 11 november 2022, uppgår den beslutade utdelningen av Aktierna till 53 366 710 kronor, motsvarande en utdelning om cirka 0,1419 kronor per aktie i Bolaget.
 
Aktierna i Humble Group förväntas finnas tillgängliga på Nimutans aktieägares VP-konton den 17 november 2022.
 
Efter genomförd utdelning uppgår Nimutans innehav av aktier i Humble Group till 2 066 075 aktier.