Nimutan AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022 och föreslår utdelning av aktier i Humble Group AB (publ)

Nimutans årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på www.nimutan.se.

Styrelsen föreslår en utdelning av 2 066 707 aktier i Humble Group AB (publ) motsvarande ett bokfört värde om 20 181 394 kronor. Baserat på stängningskursen (6,75 kr/aktie) för Humbles aktie på Nasdaq First North den 30 mars 2023, uppgår den föreslagna utdelningen av Aktierna till 13 950 272 kronor, motsvarade en utdelning om cirka 0,0371 kronor per aktie i Bolaget.

Styrelsen har för avsikt att kalla till årsstämma, vilken är planerad till den 10 maj.

En utskriven version av årsredovisningen kan beställas via e-post info@nimutan.se eller via telefon 036 – 38 74 70.