Ny kompetens och erfarenhet tillförs Medica Clinical Nord Holding AB (”Bolaget”) i samband med valet av ny styrelse på Bolagsstämman den 26 maj 2015.

Det är en stor kompetens och erfarenhet som i och med bolagsstämmans beslut den 25 maj tillförs styrelsen. Jim Blomqvist och Bengt Johansson, som varit ordinarie ledamöter sedan 2011 respektive 2013, omvaldes. I övrigt består styrelsen av nya ledamöter enligt följande:

Kent-Åke Jönsson. Kent-Åke kommer från näringslivet, industri och IT, och har haft ledande positioner inom många större företag, bla som VD för Enator och Senior VP för SAAB. Han har även lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete. Utöver ett femtontal tidigare styrelseuppdrag, är han för närvarande styrelseordförande (och ägare) av Ravnarp Invest, och är styrelseledamot i Litorina Capital och Generic Sweden AB.

Ebba Lindsö. Ebba är civilekonom, examinerad från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit verksam i många olika fält i näringslivet. Hon byggde ett företag i finanssektorn som blev mycket framgångsrikt. Hon satt tidigt i ett flertal styrelser, och var även verksam politiskt. Hon har varit chefredaktör och vd för TT, och vd för Svenskt Näringsliv. Hon är idag verksam som rådgivare, främst till finansiella aktörer, och styrelseledamot i ett flertal företag, bla som styrelseordförande för sjätte AP-fonden, och styrelseledamot i LRF, SBAB och SCB.

Marie Brakander. Marie är TJ Gruppens ägarrepresentant i Medica Nords styrelse. Hon representerar ägarfamiljen och har lång erfarenhet av styrelsearbete, i bl.a TJ Gruppen AB, Prispressaren i Småland Aktiebolag och Bergkronan Aktiebolag samt andra familjebolag.

Tom Johnsson. Tom är en pionjär och serieentreprenör inom egenvårdsbranschen i Norden. Tom grundade Maxmedica 1991 som nådde en omsättning på över 100 miljoner 1996 och såldes senare till det som blev Midsona. Med andra verksamheter däremellan, startade han därefter GreenMedicine 2002 med sin fru, som med en omsättning på ca 120 miljoner såldes till Bringwell 2007.

Mats Olsson, suppleant. Mats är Bolagets CFO och handhar ekonomin via Modern Ekonomi Sverige, där han är styrleseordförande. Mats är även styrelseordförande i Babyproffsen AB, Bröd Lindströms Bil AB, KeyNet Sweden AB, Roupez Profile AB och Ketonic AB. Mats är även ledamot av Disciplinnämnden i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Stockholm 2015-06-08

För ytterligare information kontakta
Jakob Johansson, VD
jakob@medicanord.se

eller

Jim Blomqvist, styrelseordförande
jim@medicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Medica Nord Pressrelease 2015-06-08.pdf

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.