Nytt antal aktier och röster i MedicaNatumin AB (publ)

Antalet aktier och röster i MedicaNatumin AB (publ) har ökat med 600 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 372 889 277 aktier och röster i bolaget.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 37 288 927,70 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018.
Jönköping 2018-11-30