Nytt treårigt exportavtal

Natumin Pharma AB som är ett bolag i Medica Clinical Nord koncernen har tecknat ett avtal med ett läkemedelsföretag för MENA-området som innebär en stark exporttillväxt de kommande åren avseende delar av Natumin Pharmas produktportfölj inom fot- och hudvårdsområdet.

Samtliga produkter kommer tillverkas i bolagets egna fabrik. Affären har ett försäljningsvärde för Natumin Pharma på c:a 28 miljoner kronor beräknat över en treårsperiod enligt avtalade minimikvantiteter.

 
COO Erin Worrall kommenterar att detta är bolagets hittills största affär internationellt. Flera nya geografiska områden inom export är under förhandling och Erin Worrall tror att bolaget kommer att teckna fler exportavtal under första halvåret 2018.

Vi har arbetat aktivt under året med att utveckla vår exportaffär genom att finna nya starka internationella partners både för våra varumärken och patenterade produkter Vi bedömer att den stora tillväxten framöver kommer att ske utanför Norden, säger tf VD Andreas Skiöld.
Denna information är sådan information som Medical Clinical Nord Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.