Patent beviljat för USA

Ambria Dermatology AB, ett bolag inom MedicaNatumin koncernen, meddelar idag att det Amerikanska Patentverket har utfärdat ett patent nr. US 9,757,596, för användning av bolagets teknologi avseende Pentane 1-5 diol som konserveringsmedel.

COO Erin Worrall kommenterar att det är strategiskt viktigt för MedicaNatumin att ha ett brett patentskydd för våra teknologier. Det här stärker vår patentportfölj ytterligare och öppnar upp nya möjligheter att utveckla egna produkter samt att våra möjligheter att utlicensiera teknologin stärks. Patentet är en viktig del i koncernens utlicensieringsstrategi då det ger MedicaNatumin möjlighet att erbjuda teknologin samt tillhandahålla och utveckla nya konserveringssystem inom områdena personlig vård, kosmetisk, farmaceutisk och antimikrobiell formulering. Vår teknik innebär möjlighet att utveckla produkter som är snällare mot både huden och miljön.
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018.