Publicerar årsredovisning för 2016

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) hemsida http://medicanord.se/ har årsredovisningen för 2016 publicerats.

På hemsidan har även sedan tidigare valberedningens förslag för ny styrelse publicerats.
Torbjörn Björstrand (nyval)
Christer Gunnarsson (nyval)
Anna Furberg (nyval)
Thomas Hedner (nyval)
Bengt Johansson, (nyval)