SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: ANGÅENDE AFTONBLADETS ARTIKEL OM IMMOLINA, MIKAEL PERSBRANDT OCH ”BLUFFPILLER”.

Aftonbladet antyder i sin artikel den 5 januari att SCN’s produkt Immolina inte har någon vetenskapligt bevisat effekt. Detta är inte korrekt – tvärtom finns det ett tiotal studier på både människor och djur som alla visar positiva effekter.
Den produkt som Aftonbladet har sökt på – Spirulina (Arthrospira Platensis) –  är inte det som utgör  Immolina. Immolina är ett patenterat derivat av Spirulina. Aftonbladet hade därför inte rätt underlag för sin konklusion om forskningen på Immolina. 

Det har hittills genomförts ett tiotal studier av Immolina på både människor och djur, vilka alla påvisar Immolinas tydliga positiva effekter knutna till immunförsvaret. Studier har genomförts och pågår bland annat på Karolinska Institutet, Rigshospitalet i Köpenhamn och University of Mississippi.

Den bild SCN ger i sin marknadsföring av produkten är korrekt och godkänd enligt livsmedelsverkets och läkemedelsverkets krav och riktlinjer.Kontakt till SCN AB:	

Fredrik Kjällander, CEO
fk@scnutrition.com
0733-51 91 51