SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: DELBETALNING AV ACKORDSSKULD

(NGM:SCN MTF) Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN): Den nyss genomförda nyemissionen möjliggör betalning av hälften av ackordsskulden och fullgörandet av villkoren för förvärvet av Nordic Immotech ApS.
Med stöd av den nyss genomförda nyemissionen kan SCN fullgöra förvärvet av Nordic Immotech ApS och dessutom lösa hälften av ackordsskulden. Genom säkerställandet av förvärvet av Nordic Immotech ApS kan SCN fullfölja sina expansions- och marknadsföringsplaner.

SCN avser att under första halvåret 2011 genomföra kapitalanskaffning för att betala kvarvarande ackordsskuld.

”Vi har nu säkerställt bolagets fortsatta drift genom erläggande av slutköpeskilling för aktierna i det kassaflödesgenererande dotterbolaget Nordic Immotech ApS. Mot bakgrund av ett något lägre deltagande i nyemissionen väljer vi att i nuläget betala hälften av ackordsskulden. Den sista delen av ackordsskulden avser vi att betala så snart detta är möjligt.” säger verkställande direktör Jens Miöen.För mer information, vänligen kontakta:
Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010
Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.