SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: FÖRLÄNGER TECKNINGSTID I PÅGÅENDE NYEMISSION

(NGM:SCN MTF) Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med torsdagen den 14 oktober 2010. Styrelsen bedömer att det nuvarande teckningsläget är gott men har erhållit indikationer på att ytterligare intresse att deltaga i nyemissionen finns varför styrelsen idag beslutat att förlänga teckningstiden.
I enlighet med villkoren i prospektet som offentliggjordes den 8 september 2010 utnyttjar SCN möjligheten att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med två veckor. Sista dag för teckning av aktier är torsdagen den 14 oktober 2010. Anmälningssedel skall inkommit senast kl 17.00 samma dag. Styrelsen förbehåller sig rätten att stänga emissionen i förtid. 

Det är styrelsens bedömning att förutsättningarna för att emissionen fulltecknas är goda. Indikationer har erhållits att det finns ytterligare intresse att deltaga i emissionen. Mot bakgrund av detta finner styrelsen det lämpligt att förlänga teckningstiden. 

Besked om tilldelning genom erhållande av avräkningsnota beräknas ske omkring den 18 oktober 2010. 


För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010
Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.