SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: GENOMFÖRD NYEMISSION

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har nu avslutat den i augusti beslutade nyemissionen. Genom nyemissionen tillförs SCN cirka 13,3 MSEK efter emissionskostnader och kvittningar.
Genom nyemissionen tillförs SCN efter emissionskostnader samt kvittningar cirka 13,3 MSEK. I enlighet med motiven som uppgavs i prospektet kommer SCN med stöd av emissionslikviden att fullfölja bolagets åtaganden och parallellt påbörja expansionsplanerna. 

”Jag är mycket nöjd över resultatet och kan nu lugnt konstatera att SCN till stor del kommer att kunna fullfölja de planer som presenterades i prospektet. Det är med stor glädje som jag välkomnar våra drygt 100 nya aktieägare. I och med den genomförda nyemissionen kan nu bolaget gå in i nästa fas och jag konstaterar att rekonstruktionen har varit mycket framgångsrik” säger Jens Miöen, verkställande direktör. För mer information, vänligen kontakta:
Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010
Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.