SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB (PUBL)

(NGM:SCN MTF) En extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) beslutade idag den 10 januari 2011 att välja en ny styrelse enligt förslaget i kallelse av 20 december 2010. Valet av ny styrelse var enhäligt.
Ny styrelse är : Göran Uddén, född 1956, Mikael Persbrandt, född 1963, Frode Bohan, född 1968, Anders Uddén, född 1952, Anders Struksnes, född 1958. Anders Struksnes blev vald till ny styrelseordförande i konstituerande styrelsemöte efter stämman.

Anders Struksnes, född 1958, Utbildad inom Naturmedicin och kommunikation, CEO Vitamed AS, CEO Herbal Marketing Group AS, Marknadsdirektör Natural ASA, ViceVD Bringwell AB, CEO Scandivir AB.

Göran Uddén, född 1956,Verkställande direktör för Permobil Inc. 1995 - 2005. Marknadschef Permobil AB 2006 - 2010.

Mikael Persbrandt, född 1963, Skådespelare, medverkat i ett antal filmer bl.a. Beck. Nu aktuell i tre filmer om Hamilton.

Stefan Halldén, född 1965, Arbetat inom finans, SE-Banken, Öhmans Fondkommission, Credit Suisse och Carnegie varav de senaste 10 åren i Schweiz.

Frode Bohan, född 1968, Studier inom computer science och ekonomi, grundare av Nattopharma ASA, grundare och ägare Nutricon i Polen, Ordförande i Immunopharma AS.

Anders Uddén, född 1952, Styrelsens ordförande sedan 2010. Ledamot i styrelsen sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag: Scandivir AB, NattoPharma ASA, Visualeyes AB, Per Uddéns Innovation AB och Dubai Real Development AS. Anders Uddén har ägnat huvuddelen av sitt affärsverksamma liv åt familjeföretaget Permobil AB, där han bland annat varit VD och styrelseordförande och idag är Senior Business Advisor.

SCN har inom kort tid genomfört ändringar i styrelse och ledning då SCN nu står inför en ökad marknadsorientering och fokusering, samt inför internationalisering.

Ulf Söderberg och Tore Eiklid har avböjt omval.


Kontakt i SCN AB styrelse:

Styrelseordförande Anders Struksnes
E-mail;anders@struksnes.com Mobil;+47 911 98 942