SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: KONVERTIBLER AVNOTERAS

(NGM: SCN MTF) Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) beslutande den 30 juni 2010 att konvertera samtliga utestående konvertibla skuldebrev till aktier. Konverteringskursen skall vara 20 SEK. Till följd av konverteringen kommer de konvertibla skuldebreven avnoteras från NGM Nordic MTF. Sista dag för handel av de konvertibla skuldebreven på NGM Nordic MTF är torsdagen den 19 augusti 2010. Genom konverteringen kommer cirka 130 000 nya aktier emitteras.
För mer information, vänligen kontakta:
Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010
Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.