SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: NY BEKRÄFTANDE KLINISK STUDIE MED IMMOLINA PUBLICERAD

(NGM:SCN MTF) En veckas behandling med Immolina stärker immunförsvarets natural killer cells hos människor.
Forskarna bakom studien sammanfattar resultaten på följande vis:

The results presented here, together with our previous studies with mice and humans, indicate that short-term, oral consumption of Immulina® can impact both gut mucosal and systemic immune functions and suggest that it may be useful for enhancing innate immune function for the prevention of infections in elderly and in other immune-suppressed individuals, or for use as a complementary therapy supporting optimal NK cell activity in cancer patients.

Den senaste produktspecifika studien med Immolina finns nu i tryck i tidskriften Planta Medica. Studien leddes av Dr. Claus Henrik Nielsen och är genomförd på Rigshospitalet i Köpenhamn och på University of Mississippi i USA

Studien visar resultatet av två oberoende försök på friska frivilliga försökspersoner som tagit Immolina under en veckas tid. Ett av försöken var en pilotstudie som mätte effekterna av Immolina på aktiviteten hos så kallade natural killer cells (NK-celler, som utgör en viktig del av kroppens cellulära immunförsvar) hos försökspersonerna och fann signifikanta ökningar till följd av Immolina-konsumtion. Den andra studien var en crossoverstudie där försökspersoner fick en veckas tillskott av antingen placebo eller Immolina kapslar. I grupperna gjordes sedan mätningar av biokemiska markörer för NK-celler och resultaten visade signifikanta och dosberoende ökningar. Publikationen redovisar även ytterligare biokemisk karaktärisering av Immolina och visar att dess effekter medieras av så kallade Braun-type pipoproteins. 

Det har hittills genomförts ett tiotal studier av Immolina på både människor och djur, vilka alla påvisar Immolinas tydliga positiva effekter knutna till immunförsvaret. Studier har genomförts och pågår bland annat på Karolinska Institutet, Rigshospitalet i Köpenhamn och University of Mississippi.

Referensen i sin helhet lyder:
Nielsen C H, Balachandran P, Christensen O, Pugh ND, Tamta H, Sufka KJ, Wu X, Walsted A, Schjørring-Thyssen M, Enevold C, Pasco DS. Enhancement of Natural Killer Cell Activity in Healthy Subjects by Immulina®, a Spirulina Extract Enriched for Braun-Type Lipoproteins. Planta Medica 2010; 76 (16): 1802–1808

Information och referensematerial om studiene på Immolina kan fåes ved henvendelse til bolaget ved forskningssjef Dan Edwall.
Telefon växel: 08-58610780

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern "SCN MTF". För mer  information, se www.scnutrition.com.