SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: PROSPEKT OFFENTLIGGJORT

(NGM:SCN MTF) Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har idag offentliggjort prospekt avseende erbjudande om deltagande i nyemission av aktier. Totalt omfattar erbjudandet 33 500 000 aktier och teckningskursen är 0,65 SEK. Teckningstiden löper mellan den 10 september och den 30 september 2010.
Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2010 beslutade SCN:s styrelsen den 18 augusti 2010 att genomföra nyemission av högst 33 500 000 aktier. Teckningskursen skall vara 0,65 SEK. Rätt till teckning av aktier skall tillfalla allmänheten i Sverige. Teckningstiden kommer vara mellan den 10 september 2010 och den 30 september 2010. Mot bakgrund av ovan har prospekt upprättats som idag godkändes av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på SCN:s hemsida (www.scnutrition.com) och på bolagets kontor,


För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010
Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.