Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 april–30 juni (Q2) 2011

Nyckeltal koncernen

2011

2010

MSEK

apr-jun

apr-jun

 

 

 

Nettoomsättning

2,7

0,7

Bruttoresultat

2,7

-0,8

EBITDA

1,3

6,6

Rörelseresultat (EBIT)

0,8

3,5

Resultat före skatt

0,7

3,4

Resultat efter skatt

1,4

3,7

Resultat per aktie, SEK *

0,02

-0,04

Periodens kassaflöde

-1,0

4,8

* efter utspädning

Kommentar av VD Fredrik Kjällander

Under andra kvartalet 2011 har den nya ledningen fortsatt arbetet med att implementera den nya strategin och dess handlingsplan.

Bland annat har SCN ingått ett partnerskap med Hälsorutan. Hälsorutan är med sina över 200 000 kunder en av de äldsta och ledande fristående kanalerna för postorder- och onlineförsäljning av hälsokost i Norden. Onlineförsäljning är den snabbast växande försäljningskanalen inom kosttillskott idag. SCN och Hälsorutan kommer att arbeta tätt tillsammans för att utveckla denna kanal. Partnerskapet innefattar bland annat försäljning av SCNs produkter med en fördjupad satsning från augusti.

SCN har via Hälsorutan därefter även säkerställt långsiktigt finansiering via ett lån om ca 20 MSEK. Kapitalet används dels till slutreglering av återstående skulder från ackordet och dels som rörelsekapital för de kraftfulla marknadsaktiviteter som ligger i pipeline.

På årsstämman i slutet av juni fastställdes det åtgärdsprogram som den nya ledningen utarbetat. Åtgärdsprogrammet innefattar bland annat ett bemyndigande för styrelsen att genomföra strategiska förvärv med betalning i nya SCN-aktier. Redan på årsstämman beslutades om det första förvärvet som nu är under slutförande – produktbolaget Pharmanes AB. Köpet sker till ett pris om 10,5 MSEK med betalning i nya SCN-aktier till kursen 50 öre. Första produkt ut för lansering blir en ny anti-age-produkt, baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. Produkten vilar på flera kliniska studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet och mindre rynkor. En omfattande lansering planeras tillsammans med Nordens största hälsokostkedja i Norge, Sverige, Finland samt England under hösten. Produkten väntas ha ett kommersiellt värde för SCN i intervallet 60-90 MSEK över en 7-årsperiod. Ytterligare förvärv kan bli aktuella redan under hösten 2011.

Sammantaget har utvecklingen under 2011 varit mycket gynnsam för SCN, sett till den allmänna marknaden såväl som för bolaget i sig. Detta gör att vi är stärkta i vår uppfattning om att framtidsutsikterna för SCN och dess aktieägare är mycket ljusa.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil.)

 

Kontaktinformation                                                    

Fredrik Kjällander, CEO                

E-mail: fk@scnutrition.com           

Telefon: +46 8 222 006                   

www.scnutrition.com

                                    

SCN

Sergels Torg 12

111 57  Stockholm

Sweden                     

                                                     

Stockholm, 29 juli 2011

 

 

Anders Struksnes                           Fredrik Kjällander                            Jim Blomqvist

Styrelseordförande                         Verkställande direktör                   Styrelseledamot

 

 

Frode Bohan                                   Pär Jacobsson                                Göran Uddén

Styrelseledamot                              Styrelseledamot                         Styrelseledamot