Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige Delårsrapport 1 juli – 30 september (Q3) 2014

Juli – september 2014 i korthet för koncernen
· Periodens nettoomsättning uppgick till 23,5 MSEK (16,7)
· EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,8)
· Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (0,8)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,000 SEK (0,01)

Viktigare händelser i koncernen under Q3 2014.
· Lanserar Aptiless på tre svenska apotekskedjor och fördubblar antalet försäljningsställen till ca 1000.
· Blir utsedd till årets leverantör i Norge av Norges största hälsofackkedjor Life och Sunkost
· Utser Jakob Johansson till ny verkställande direktör
· Utser distributör för Jabushe i USA, Canada och Mexiko.
· Utser distributör för Jabushe, l-Argiplex och Nypozin i Thailand.

Ord från VD Jakob Johansson:
Detta är min första rapport som VD i SCN/Medica Nord. Det känns stimulerande och utmanade att få komma in i bolaget. Jag ser redan en stor potential med kompetent och motiverad personal samt en riktigt bra produktportfölj att bygga vidare på.

Jag kommer att vidta en del förändringar i organisationen och övrigt så att vi står än bättre rustade att möta framtiden och den föränderliga värld vi lever i. Jag har 5-årsvisionen som ledstjärna när jag nu tar över som operativt ansvarig i bolaget.

Det är positivt att nettoomsättningen för Q3 ökade till 23,5 MSEK från 16,7 MSEK för motsvarande period 2013. Driftresultatet före engångskostnader landar på ca 2 MSEK. Efter icke rörelserelaterade engångskostnader hamnar EBITDA på 1,1 MSEK. Engångskostnaderna utgjordes bl.a av ca 650 KSEK i extra kostnader i anledning av VD-bytet, och utöver detta har vi gjort en avskrivning (kreditförlust) på grund av konkurs hos en distributör inom näthandeln. Q4 kommer inte att belastas av liknande kostnader så koncernens mål för Q4 både vad gäller omsättning och resultat ligger fast.

Med en stark tillväxt bland etablerade och nya produkter, som mottages väl hos befintliga distributionskanaler inom detaljhandeln och konsumentledet, är min övertygelse att vi skall nå eller överträffa vår målsättning om 250MSEK i omsättning 2016. Detta kräver såväl fortsatt stark organisk tillväxt bland befintliga varumärken på befintliga marknader, som nya marknader för befintliga produkter och nya produkter för befintliga marknader.

Vi ser fortsatt styrka i försäljningen framförallt av våra stora varumärken L’argiplex och Nypozin som går mycket bra och över förväntan. Även försäljningen av Jabushe och Velloflex ökar och båda har sin starkaste period i Q4. Likaledes står vi inför en stark period vad gäller Aptiless, med apotek som nya distributionskanaler och kommande högsäsong för viktminskningsprodukter som infaller vid årsskiftet.

Förvärvsdiskussioner fortgår löpande och vi jobbar vidare med nya bolagsförvärv och inlicensiering av nya varumärken. Vi är i diskussioner som sannolikt kommer att resultera i konkreta avtal redan före årsskiftet.

Slutligen vill jag informera om att styrelsen har föreslagit att bolagets namn/firma ändras från Scandinavian Clinical Nurition i Sverige AB till Medica Clinical Nord AB. Styrelsens kommer hänskjuta frågan till aktieägarna för godkännande i en extrastämma med målet att namnändring sker den 1 januari 2015 eller snarast därefter. Anledningen är enkel. SCN var ett litet företag med en undanskymd tillvaro tills Medica Nord förvärvades. Medica Nord är ett mycket starkt varumärke inte bara bland våra stora kunder i hälsofackhandeln och apotek, utan även hos konsument. Med den vision och femårsplan vi har framför oss känns denna förändring som naturlig, positiv och i helt linje med planen.

Väsentliga händelser under perioden
Under september kunde SCN – Medica Nord meddela att tre svenska apotekskedjor tar in Aptiless i sortimentet under Q4 2014 och därefter. Detta innebär att antalet försäljningsställen för Aptiless kan dubblas, från 500 till 1000 försäljningsställen bara i Sverige.

Medica Nord blev i september utsedd till årets leverantör i Norge av Norges största hälsofackkedjor Life och Sunkost. Bägge utmärkelserna blev utdelade i september med en veckas mellanrum. Kedjorna representerar runt 600 butiker i Norden med tillsammans ca 2,5 miljarder SEK i omsättning. Under 2013 erhöll Medica Nord utmärkelsen årets leverantör i Sverige.

Jakob Johanssons utsågs till verkställande direktör för koncernen.

Kommande rapportdatum
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Bokslutskommuniké 2014, 26 februari 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, 27 november 2014

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jakob Johansson, VD
jakob@natureinvest.se
telefon: 0703-734399

Jim Blomqvist, Styrelseordförande
jim@scnmedicanord.se
Telefon 0708-195924

info@scnutrition.com
www.scnutrition.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Clinical Nutrition Delårsrapport Q3 2014.pdf