Scandinavian Clinical Nutritions utväxling på förvärv inom räckhåll – EP Access

Nyhetsbrev, 1 december 2014

Utväxling på förvärv inom räckhåll

– Analys från EP Access

SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION | De senaste årens två stora förvärv har stöpt om SCN i grunden, och med en stark portfölj av toppsäljande varumärken, och en nylig inbrytning hos apotekskedjorna räknar vi med en hög försäljningstillväxt framöver. I kombination med effektivisering och en ökning av försäljningsandelen i den egna webbkanalen räknar vi med en nära tredubbling av EBITDA-marginalen under prognosperioden. Dagens EV/EBITDA under 8x 2016 lämnar utrymme för en omvärdering av aktien, som antaget en EBITDA-multipel om ett år på 10x nästkommande prognosårs rörelsevinst motsvarar en uppsida i aktien runt 30%. Bolagets problematiska historik kan dock kräva att ledningen lyckas överbevisa eventuella skeptiker flera kvartal på rad innan kurspotentialen kan realiseras.

Aptiless, VelloFlex och Nypozin driver tillväxten

Med förvärven av Medica Clinical Nord i juli 2013 och Nature Invest i juli i år har SCN stöpt om varumärkesportföljen i grunden. Av bolagets fem kärnprodukter som tillsammans står för nära 60% av omsättningen räknar vi med att de hos distributörerna toppsäljande produkterna Aptiless, för viktkontroll och Nypozin för ledhälsa, i kombination med nyförvärvade och snabbväxande magnetmadrassen VelloFlex kommer driva merparten av omsättningsökningen framåt med motsvarande 13-16% organiskt tillväxt 2015 och 2016, vilket är cirka 10 procentenheter under de organiska tillväxtambitionerna i bolagets egen vision. Därtill satsar bolaget på att driva tillväxt genom ytterligare inlicensieringar och förvärv för att nå sin vision om en omsättning på 250 SEKm 2016, vilket är långt över vår prognos.

Marginalexpansion i korten

Vi räknar med att den starka tillväxten i kombination med en stabil bruttomarginal, kommer mer än tredubbla bruttoresultatet under prognosperioden, jämfört med 2013. Med en effektivisering och centralisering efter förvärven i kombination med en långsam ökning av försäljningsandelen i den egna webbkanalen, vilket kommer bespara SCN kostnaden för hälsofackhandelns marginal, räknar vi med en fortsatt expansion av EBITDA-marginalen, från de senaste 12 månadernas 5% till över 11% 2016. Med stora förlustavdrag och begränsade finansieringskostnader då nettoskulden uppgår till 2x EBITDA, så räknar vi med en hög konvertering till nettovinst och kassaflöde framåt.

Uppsida i värderingen när multiplarna rullar in i 2016

Trots en svag kursutveckling hittills i år verkar värderingen på 2015 års multiplar inte lämna mycket utrymme för en omvärdering, men den bilden ändras dock när värderingen rullar över in i 2016, och multiplarna sjunker till P/E 10x och EV/EBITDA under 8x 2016. På kort sikt räknar vi dock med en viss värderingsrabatt tills dess att ledningen rapporterat några kvartal där man visat att man verkligen lagt den problematiska historiken bakom sig och kan realisera potentialen i bolaget. Namnändringen till Medica Clinical Nord AB vid årsskiftet borde dock påskynda återhämtningen i anseende och sammantaget ser vi därför en hög kurspotential i bolaget på sikt, till en hög risk.

Källa: Utväxling på förvärv inom räckhåll http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition/analys/utvaxling_pa_forvarv_inom_rackhall-1945.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag Scandinavian Clinical Nutrition
Lista Nordic MTF
Bransch Mat och dryck

[Bild]
SCN har en stark varumärkesportfölj.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 0,36 kr
Utveckling 12 mån -35%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition/analys/utvaxling_pa_forvarv_inom_rackhall-1945.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm
Tel 08-692 21 90
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren