SCN ansluter sig till EP Access

SCN utökar sitt samarbete med Erik Penser Banktiebolag och ansluter sig till EP Access.

EP Access syftar till att öka uppmärksamheten kring mindre och medelstora noterade och listade bolag. Detta medför i första hand en ökad uppmärksamhet som gynnar omsättningen i aktien, men har även andra stora fördelar. Genom EP Access erbjuds SCN ett närmare samarbete med Penser Bankaktiebolag, bl.a genom uppdragsanalys som distribueras till ett stort antal kunder och andra intressenter, samt bolagspresentationer, och även kontakter med bankens olika avdelningar när behov uppstår.

Jim Blomqvist, ordförande i SCN:

– Vi har sedan tidigare uppdragit åt Erik Penser Bankaktiebolag att vara rådgivare i samband med omlistningen till First North, vilken planeras till början av hösten 2014. Omlistningen kommer medföra att SCN-aktien handlas på en större och mer likvid marknadsplats. Genom EP Access kommer dessutom SCN exponeras mot en stor krets investerare och mot Erik Penser Bankaktiebolags kunder och nätverk vilket vi tror kommer att vara mycket positivt för SCN-aktien.

Stockholm den 3 juni 2014

För ytterligare information kontakta:
Jim Blomqvist
Styrelseordförande
Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)
Telefon 0708-195 924
info@scnutrition.com
www.scnutrition.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Clinical Nutrition Pressrelease 2014-06-03.pdf

Om SCN
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.