SCN: Årsredovisning 2013

Styrelsen för Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för bokföringsåret 2013 nu finns att ladda ned på bolagets hemsida info@scnutrition.com

www.scnutrition.com ( http://www.scnutrition.com )

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.