SCN: Beträffande förslag till val av styrelse i SCN

Med anledning av pågående förvärv som skall beslutas om på årsstämman den 15 juli 2013 lämnar SCN’s valberedning, tillika styrelse, inte något förslag till styrelse inför stämman.

Styrelsen för SCN har föreslagit årsstämman 15 juli 2013 att fatta beslut om ett förvärv av Medica Clinical Nord gruppen genom en apportemission. Fattar årsstämman beslut att genomföra apportemissionen med minst nio tiondelars majoritet och därmed godkänner förvärvet, ändras förhållandena i sådan grad att delvis nya styrelseledamöter kommer att föreslås. Således har valberedningen i nuläget inte kunnat slutföra sitt arbete. Skulle ett färdigt förslag till styrelse trots detta lämnas inför årsstämman 15 juli 2013, kommer detta offentliggöras direkt.

 

Kontakt till SCN:

Björn Wallin Styrelseordförande

08-222 006

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin, Collacen och nu även Appethyl, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.