SCN inleder samarbete med Remium på Introduce.se

SCN inleder samarbete med Remium på Introduce.se i syfte att öka uppmärksamheten hos investerarna om bolagets framsteg, utveckling och ökande omsättning. Läs mer om bolaget på

http://www.introduce.se/foretag/scandinavian-clinical-nutrition