SCN: Kvartalsrapport Q3 2014

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 september (Q3) 2014

Juli – september 2014 i korthet för koncernen

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 23,5 MSEK (16,7)
  • EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (1,8)
  • Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (0,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,000 SEK (0,01)

 

Viktigare händelser i koncernen under Q3 2014.

  • Lanserar Aptiless på tre svenska apotekskedjor och fördubblar antalet försäljningsställen till ca 1000.
  • Blir utsedd till årets leverantör i Norge av Norges största hälsofackkedjor Life och Sunkost
  • Utser Jakob Johansson till ny verkställande direktör
  • Utser distributör för Jabushe i USA, Canada och Mexiko.
  • Utser distributör för Jabushe, l-Argiplex och Nypozin i Thailand.

 

Nyckeltal januari – september 2014

Nyckeltal koncernen

2014

2013

MSEK

 

Jan-Sept

Jan-Sept

Nettoomsättning

62,8

18,9

Bruttoresultat

39,4

11,6

EBITDA

 

3,0

0,4

Rörelseresultat (EBIT)

1,2

-0,6

Resultat före skatt

1,9

-0,8

Resultat efter skatt

1,2

-1,2

Resultat/aktie, SEK

0,0042

0,00

Periodens kassaflöde

0,2

4,6

 

Ord från VD Jakob Johansson:

Detta är min första rapport som VD i SCN/Medica Nord. Det känns stimulerande och utmanade att få komma in i bolaget. Jag ser redan en stor potential med kompetent och motiverad personal samt en riktigt bra produktportfölj att bygga vidare på.

Jag kommer att vidta en del förändringar i organisationen och övrigt så att vi står än bättre rustade att möta framtiden och den föränderliga värld vi lever i. Jag har 5-årsvisionen som ledstjärna när jag nu tar över som  operativt ansvarig i bolaget.

Det är positivt att nettoomsättningen för Q3 ökade till 23,5 MSEK från 16,7 MSEK för motsvarande period 2013. Driftresultatet före engångskostnader landar på ca 2 MSEK. Efter icke rörelserelaterade engångskostnader hamnar EBITDA på 1,1 MSEK. Engångskostnaderna utgjordes bl.a av ca 650 KSEK i extra kostnader i anledning av VD-bytet, och utöver detta har vi gjort en avskrivning (kreditförlust) på grund av konkurs hos en distributör inom näthandeln. Q4 kommer inte att belastas av liknande kostnader så koncernens mål för Q4 både vad gäller omsättning och resultat ligger fast.

Med en stark tillväxt bland etablerade och nya produkter, som mottages väl hos befintliga distributionskanaler inom detaljhandeln och konsumentledet, är min övertygelse att vi skall nå eller överträffa vår målsättning om 250MSEK i omsättning 2016. Detta kräver såväl fortsatt stark organisk tillväxt bland befintliga varumärken på befintliga marknader, som nya marknader för befintliga produkter och nya produkter för befintliga marknader.

Vi ser fortsatt styrka i försäljningen framförallt av våra stora varumärken L’argiplex och Nypozin som går mycket bra och över förväntan. Även försäljningen av Jabushe och Velloflex ökar och båda har sin starkaste period i Q4. Likaledes står vi inför en stark period vad gäller Aptiless, med apotek som nya distributionskanaler och kommande högsäsong för viktminskningsprodukter som infaller vid årsskiftet.

Förvärvsdiskussioner fortgår löpande och vi jobbar vidare med nya bolagsförvärv och inlicensiering av nya varumärken. Vi är i diskussioner som sannolikt kommer att resultera i konkreta avtal redan före årsskiftet.

Slutligen vill jag informera om att styrelsen har föreslagit att bolagets namn/firma ändras från Scandinavian Clinical Nurition i Sverige AB till Medica Clinical Nord AB. Styrelsens kommer hänskjuta frågan till aktieägarna för godkännande i en extrastämma med målet att namnändring sker den 1 januari 2015 eller snarast därefter. Anledningen är enkel. SCN var ett litet företag med en undanskymd tillvaro tills Medica Nord förvärvades. Medica Nord är ett mycket starkt varumärke inte bara bland våra stora kunder i hälsofackhandeln och apotek, utan även hos konsument. Med den vision och femårsplan vi har framför oss känns denna förändring som naturlig, positiv och i helt linje med planen.

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.

 

(För fullständig rapport, inkl. tabeller, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@natureinvest.se

telefon: 0703-734399

Jim Blomqvist, Styrelseordförande

jim@scnmedicanord.se

Telefon 0708-195924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com