SCN – Medica Nord tecknar exklusivt distributionsavtal för Ester-C, världens största brandade C-vitamin

SCN – Medica Nord ("Medica Nord") tar över de exklusiva försäljningsrättigheterna i Norden, Tyskland och Benelux-länderna till C-vitaminet som säljs under varumärket Ester-C från Naturkost S. Rui. A/S. För närvarande säljer Medica Nord Ester-C endast i Norge och Sverige på icke exklusiv basis, och har en årlig nettoförsäljning på ca 11 MSEK. Det nya exklusiva avtalet, som löper på tre år initialt, förväntas öka Medicas Nord's försäljning av Ester-C avsevärt, särskilt p.g.a av det utökade territoriet. Avtalet träder ikraft den 1 december 2014.

Ester-C är en patenterad och syraneutral form av kalciumaskorbat som genom sin kroppsfärdiga sammansättning ger ett snabbt och långvarigt upptag av C-vitamin. C-vitamin bidrar till ett normalt fungerande immunsystem, stödjer immunsystemet under och efter ansträngande träning, bidrar till att skydda cellerna från skador orsakade av oxidativ stress, ökar kroppens upptag av järn, och bidrar till normalbildning av kollagen, samt benstommens, broskets och tändernas normala funktion. Varumärket Ester-C ägs av NBTY Inc., som är USA's största bolag inom egenvård med över 22 000 produkter i produktportföljen.

Jakob Johansson, VD: "Den stora effekten av avtalet är att vi får exklusivitet för expansion till Tyskland och Benelux-länderna där vi har stora möjligheter att kraftigt öka försäljningen av Ester-C. Och med högre marginaler på exportförsäljningen för Ester-C än vad vi har på försäljningen av många av våra egna produkter i Norden, så bedömer vi att Ester-C kommer att bli ett starkt bidrag till koncernens verksamhet under kommande år."

Stockholm 2014-12-08

För ytterligare information kontakta:
Jakob Johansson, VD
info@scnutrition.se
www.scnutrition.com

eller

Jim Blomqvist
Styrelseordförande
jim@scnmedicanord.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Clinical Nutrition Pressrelease 2014-12-08.pdf

Om SCN
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.