SCN – Medica Nord’s vd avgår – ny vd rekryteras för koncernen

Enrico Vitali – Rosati avgår som VD för SCN – Medica Nord. Detta beslut sker efter en längre tids diskussioner där Enrico flaggat för att han vill jobba mer koncentrerat på Norgemarknaden. Chefsrekryteringsfirman Amrop International är anlitade för att hitta ny VD för koncernen, och har redan ett flertal kvalificerade kandidater för rollen. Bolaget avser ha en ny VD utsedd under hösten.

I mellantiden har styrelsen formellt utsett Jakob Johansson, tidigare ägare av Nature Invest som SCN förvärvade 1 juli i år, som t f VD och Jim Blomqvist som arbetande styrelseordförande för att stärka upp organisationen tills dess ny VD är på plats. Enrico stannar i koncernen för att arbeta med Velloflex i Norge.

Styrelseordförande Jim Blomqvist:

– Bolaget genomgår för närvarande stora förändringar med den nya femårsplanen och som bl.a innebär kraftig expansion. Att vi mot bakgrund av detta har identifierat ett behov av en förändring i ledarrollen för koncernen är helt naturligt.

När vi nu tar klivet vidare och bygger ett mycket större företag identifieras nya krav på den profil som skall leda bolaget in i framtiden. Enrico har lett bolaget på ett förtjänstfullt sätt under de år han varit VD, och förändringen sker i fullt samförstånd med honom. Jag är också glad att Enrico fortsätter arbeta med oss, i en annan viktig roll.

Som nämnts ovan har diskussionerna pågått en längre tid så styrelsen har haft gott om tid att förbereda för denna förändring, och vi har tillsammans med Amrop redan identifierat flera bra kandidater för VD-posten. Jakob har på kort tid skapat en mycket lönsam och snabbväxande koncern, Nature Invest AB, med verksamhet i Sverige och Norge som omsatte cirka 23 Mkr med en vinst på 4,6 Mkr för senaste räkenskapsåret. Nature Invest är sedan 1 juli 2014 helägt dotterbolag till SCN-Medica Nord. Med Jakob som tf VD och med mig som arbetande styrelseordförande säkerställer vi att koncernen fortsätter ledas på ett tryggt sätt och utan osäkerheter tills dess ny VD är på plats.

Stockholm den 9 september 2014

För ytterligare information kontakta
Jim Blomqvist
Styrelseordförande Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)
Telefon 0708-195 924
info@scnutrition.com
www.scnutrition.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Clinical Nutrition Pressrelease 2014-09-09.pdf

Om SCN
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.