SCN: Namnbyte registrerat hos Bolagsverket

På Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)s extra bolagsstämma i Stockholm den 12 januari 2015 fattades beslut om att ändra firma till Medica Clinical Nord AB (publ). Beslutet har registrerats hos Bolagsverket per den 19 februari 2015.

Som en direkt följd av detta kommer bolagets namn och det kortnamn som aktien handlas till hos Nordic MTF att ändras. Det nya kortnamnet kommer att bli MCNH MTF. Handeln under det nya kortnamnet kommer att påbörjas onsdagen den 25 februari 2015.

 

Stockholm 2015-02-20

 

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

info@scnutrition.se

www.scnutrition.com

 

eller

 

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

jim@scnmedicanord.se

 

Om SCN unä Medica Clinical Nord Holding AB

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.