SCN publicerar femårsvision

För drygt ett år sedan började SCN sin resa mot att bli en av de ledande aktörerna inom egenvårdsbranschen i Norden. Från en blygsam omsättning om strax under 10 miljoner kronor 2012, beräknas försäljningen för 2014 passera 100-miljonersvallen, en fantastisk tillväxt och med god lönsamhet. Bolaget fortsätter nu sin expansionsstrategi genom nya förvärv kombinerat med organisk tillväxt av sina existerande varumärken. Styrelse och ledning har utarbetat en femårsplan för koncernen med information till marknaden och aktieägarna, innefattande i korthet följande.

Tillväxtmålet för koncernen är en omsättning på minst 500 MSEK för räkenskapsåret 2019, i möjligaste mån med bibehållen lönsamhet under perioden. I femårsplanen ligger också ett konkret delmål för räkenskapsåret 2016 där bolaget siktar på en omsättning på minst 250 MSEK under 2016 med en rörelsemarginal på runt 10%. För att nå målen behöver bolaget ha en årlig organisk tillväxt på minst 15% av existerande produktportfölj, inräknat förvärvet av Nature Invest. Detta är över den årliga tillväxten generellt på marknaden och ska förverkligas genom styrkan främst i produkterna Velloflex, Aptiless, L'argiplex, Nypozin och Jabushe.

Fler bolagsförvärv och inlicensiering av nya produkter är en central del av planen och skall svara för ungefär hälften av den totala tillväxten, såväl för delmålet 2016 som för femårsplanen. Utöver den planerade organiska tillväxten, för att nå målet 2016, behöver koncernen under räkenskapsåren 2015 och 2016 göra tre bolagsförvärv liknande Nature Invest. Även om det finns en viss osäkerhet i att finna lämpliga uppköpskandidater som passar in i bolagets strategier och vision, inklusive prioriterade affärsområden, så är bolaget övertygat om att detta är möjligt att genomföra. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att hitta förvärvskandidater, och bolaget har dessutom en medarbetare dedikerad på heltid för bolagsförvärv och inlicensiering av nya produkter.

– Tuff utmaning? Absolut, men helt klart uppnåeliga mål, säger SCN:s ordförande Jim Blomqvist.

– Femårsvisionen med delmålet 2016 är resultatet av en genomarbetad plan som styrelsen och ledning har arbetat med sedan årets början. Vi är redan nu en av ledarna i branschen med många kända och storsäljande varumärken. Dessutom är Medica Nord, med sin organisation, ett grymt starkt varumärke i sig som förknippas med pålitlighet, kvalitet och stabilitet. Vi har ett cementerat förtroende på marknaden, såväl hos konsumenter som kunder inom hälsofackhandeln i Sverige och Norge och även på apotek. Med fler bolagsförvärv och nya produkter runt hörnet kombinerat med organisk tillväxt på sätt som vi redan visat fungera, tvekar jag inte att säga att vi kommer att klara detta, och mer. Bolaget är stabilt, solitt och har redan nu en bra tillväxt och lönsamhet. Men vi nöjer oss inte med det, utan vi vill ge våra ägare, kunder och medarbetare mycket mer än så. Branschen är redo för en ledande aktör som inte följer samma invanda beteenden som de andra gjort under många år. Vi står inför stora förändringar inte minst när det gäller konsumenters köpbeteenden, och där marknadsföringen till stor del flyttar från de traditionella forumen till förmån för blogging och sociala medier. Det och mycket mer därtill tar vi fasta på när vi ska leda utvecklingen i branschen istället för att följa den. Stärkta av den framgång vi uppnått på kort tid, siktar vi nu ännu högre under de kommande fem åren, och därefter.

Stockholm den 21 maj 2014

För ytterligare information kontakta:
Jim Blomqvist
Styrelseordförande
Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)
Telefon 0708-195 924
info@scnutrition.com
www.scnutrition.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Clinical Nutrition Pressrelease 2014-05-21.pdf

Om SCN
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.