SCN säkerställer långsiktig finansiering samt förvärvar produktbolag med exklusiva rättigheter

Bolagets långsiktiga finansiering är nu säkerställd via ett lån på 20 MSEK. Parallellt med detta har SCN lyckats teckna avtal om förvärv av ett produktbolag med exklusiva rättigheter till bland annat en ny metod för anti-age-behandling av hud. Detta förvärv är ytterligare ett steg i den kraftfulla tillväxtstrategi som bolaget nu fullföljer.

Lånet löper över 3 år till 11 % ränta och lämnas av partnern Hälsorutan Norden AB, som är en av nordens ledande fristående onlineförsäljningskanaler av hälsokost. Lånet bygger på ett borgens­åtagande från Anders Uddén, styrelseledamot i SCN. För denna borgen lämnas en ersättning på 6,8 miljoner aktier, samt 10 miljoner teckningsoptioner med lösenpris 50 öre mot marknadsmässig premie. Ersättningen förutsätter beslut med 9/10 majoritet på Årsstämman i SCN 2011-06-29.

Förvärvet av produktbolaget Pharmanes AB förutsätter också beslut med 9/10 majoritet på Årsstämman i SCN, då detta bolag delvis ägs av SCNs styrelseledamöter Anders Struksnes och Frode Bohan. Köpet sker till ett pris om 10,5 MSEK med betalning i nya SCN-aktier till kursen 50 öre.

Först ut för lansering blir en ny anti-age-produkt baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. Produkten vilar på flera kliniska studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet och mindre rynkor. En omfattande lansering planeras tillsammans med Nordens största hälsokostkedja i Norge, Sverige, Finland samt England under hösten. Produkten väntas ha ett stort kommersiellt värde för SCN. Impairment-test som bolaget gjort visar på värden i intervallet 60-90 MSEK för SCN över en 7-årsperiod.

Ytterligare förvärv är planerade andra halvåret 2011.

 

 

 

Kontakt till SCN:                           

Fredrik Kjällander, CEO

fk@scnutrition.com

0733-51 91 51

 

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

På forskningssidan har SCN ett avtal med Karolinska Institutet och nära samarbeten med andra välrenommerade institutioner som University of Mississippi. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCNs produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR och Ledactin, alla med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd. Vidare studier pågår för att utveckla utvalda produkter till OTC-produkter och/eller functional foods.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är noterad på NGM (Mtf).