SCN: Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 sept (Q3) 2013

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet

Juli – sep 2013 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 16,7 MSEK (2,4) varav Medica Nord 15,6 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (-1,1) varav Medica Nord 2,6 MSEK
* Periodens resultat uppgick till 0,8 MSEK (-1,5) varav Medica Nord 2,1 MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,03)
* Första kvartalet med vinst i SCNs historia

 

Jan – sept 2013 i korthet för koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 18,9 MSEK (6,2)
* Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-5,0)
* Periodens resultat uppgick till -1,2 MSEK (-6,1)
* Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,05)

 

Viktigare händelser i koncernen under 2013

* Förvärv av Medica Nord genomfört
* Ny styrelse i samband med förvärvet av Medica Nord.
* Exklusivt femårigt återförsäljaravtal för produkten Appethyl vinnare av New Product of the Year vid Nutrawards i USA.
* Övertecknad emission inbringade 5 MSEK
* Medica Nord utsedd till årets leverantör av Life
* Samarbetsavtal tecknat för Immolina
* Mats Olsson tillträder som ny CFO

Ord från ordföranden Jim Blomqvist

Detta är första kvartalet som vi rapporterar efter förvärvet av Medica Nord. Därför vill jag lyfta fram siffrorna separat i vissa delar för att ge en rättvis bild. Vi ser då att Medica Nord levererar ett bra kvartal, i enlighet med våra förväntningar som vi presenterade i samband med förvärvet. Medica Nord har levererat ett EBITDA på 2.6 MSEK. Koncernresultatet belastas emellertid av förlust i SCN (-1,3 MSEK), som till största delen beror på engångskostnader under Q3. Dessa kostnader är nu tagna vilket innebär att resultatet för hela koncernen för Q4 höjs jämfört med Q3. Detta betyder att förutsättningarna som låg till grund för SCN’s förvärv av Medica Nord, och som redovisats i tidigare pressmeddelanden, har uppfyllts mer än väl, både vad gäller omsättning och resultat.

Under november-december fokuserar vi först och främst på Appethyl-lanseringen. Appethyl kommer att börja säljas till konsument i mitten av januari, och vi har flera stora PR-aktiviteter planerade fram till lanseringen.

Jag vill också påminna om Medica Nords utmärkelse i oktober till årets leverantör hos Life! Den bekräftar att vi är uppskattade och bygger goda och långvariga relationer med våra distributörer. Priset visar också att våra produkter har ett högt anseende i konsumentledet och säljer bra.

Vi ska heller inte glömma bort lanseringen av nyheterna Membra7 Forte, Procare4you, Nypozin pulver, L-Argiplex X6 och nya Jabushe. Marknadsinsatserna för dessa produkter kommer att ökas under 2014. Försäljningen av Nypozin under 2013 har en starkt positiv utveckling. Vi ser fram emot att fortsatt ta marknadsandelar i takt med att fler får upp ögonen för produkten.

Med förvärvet av Medica Nord har vi fått en organisation med duktiga och motiverade medarbetare. Tillsammans med ledningen bygger vi bolaget vidare där vi värnar om värderingar som grundar sig i arbetsglädje, respekt, hög kompetens och effektivitet. Vi har också en solid och diversifierad produktportfölj som vi fortsätter att utveckla, såväl genom intern tillväxt som genom fler företagsförvärv. Omsättningen ökar samtidigt som vi driver bolaget med vinst. Vi har en bra likviditet och en genomtänkt framtidsstrategi för bolaget, både på kort och lång sikt. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden när vi fortsätter vårt arbete att med en ansvarsfull expansionsstrategi vara en ledande aktör i vår marknad.  

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.

 

Kontaktinformation                                                    

Enrico Vitali-Rosati, CEO                                          

E-mail: evr@scnutrition.com                                     

Telefon: +47 93095556

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com