SCN: SCN avser ansöka om listflytt till Nasdaq OMX First North

SCN avser anlita Erik Penser Bank för en omlistning från NGM MTF till Nasdaq OMX First North. SCN har haft möte med börsen som nu givit sitt klartecken för SCN att påbörja den formella processen. Bolaget räknar med att handeln på First North kommer att starta i början av hösten 2014.

SCN’s ordförande Jim Blomqvist: Vi har planerat detta under en tid och nu är timingen helt rätt. Med den tillväxt och lönsamhet bolaget nu har finns det många fördelar att ta klivet vidare till en större och mer etablerad marknadsplats. First North blir det första steget med målsättningen att vi inom ett eller ett par år går vidare till Nasdaq OMX’ huvudlista. Vi gör omlistningen eftersom vi ser stora fördelar i form av ökad aktieomsättning och ägarspridning, en bredare exponering samt, när behov uppstår, bättre tillgång till kapital i samband med framtida förvärv.

Stockholm 2014-05-06

 

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.