SCN: SCN: Delårsrapport 1 januari- 30 september (Q3) 2012 (SCN MTF)

Jul-sep 2012 i korthet för koncernen

 

Jan-sep 2012 i korthet för koncernen

 

(För tabell, se bifogad fil)

Kommentar av VD Enrico Vitali-Rosati

Under tredje kvartalet 2012 har bolaget fortsatt implementera den nya strategin för försäljning och tillväxt, med extra fokus på lansering av Collacen och att hitta möjliga förvärvskandidater.

Lanseringen av Collacen har under Q3 fått ett tydligt genombrott efter en mödosam start. Bland annat var Collacen den bäst säljande produkten hos den ledande kedjan Life i Norge under vecka 40. Responsen från användarna är fortsatt mycket positiv vilket borgar för återköp och fler försäljningskanaler är under uppbyggnad.

Vad gäller Immolina har denna produkt fått en nytändning. Immolina utvärderas just nu av en kanadensisk aktör som är intresserad av att använda Immolina som ingrediens. Vid ett positivt utfall kan detta innebära en möjlig lansering under början av 2013. Detta är bara en av flera möjligheter som har skapats för Immolina under Q3. Denna snabba och positiva utveckling kan ses mot bakgrunden att Immolina för inte länge sedan skrevs ned till ett nollvärde i balansräkningen.

Som tidigare nämnts arbetar SCN nu mycket aktivt för att hitta potentiella förvärv som kan bidra till bolagets utveckling och där vi även kan hitta synergieffekter. Även på detta plan finns möjligheter som gör att framtiden intressant ut.

Organisatoriskt har vi under Q3 gjort vissa omstruktureringar som vi bedömer kunna ge kostnadsbesparingar på över en miljon på årsbasis, med effekt från och med Q4.

När vi nu går in i sista delen av 2012 märker vi att det arbete som lagts ned börjar bära frukt. Vi hoppas dessutom att inom en nära framtid kunna bjuda på både produktlanseringar och förvärv. Det kommer fortfarande att krävas hårt arbete men vi ser SCN’s framtid som allt ljusare.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

På forskningssidan har SCN nära samarbeten med välrenommerade institutioner som University of Mississippi och Johns Hopkins University. På försäljningssidan har SCN partnerskap med ledande distributörer i USA, Sydamerika, Asien, Europa och Skandinavien.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Immolina, CUUR, Ledactin och nu även Collacen, med vetenskaplig dokumentation och patent-/varumärkesskydd.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.

 

Kontaktinformation

Enrico Vitali-Rosati, CEO

E-mail: evr@scnutrition.com

 

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Sergels Torg 12

111 57 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 222 006

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)