SCN: SCN FÖRVÄRVAR NATURE INVEST AB

Som ett led i SCN’s tillväxtstrategi har styrelsen beslutat om att förvärva samtliga aktier i det svenska bolaget Nature Invest AB ( www.natureinvest.se ( http://www.natureinvest.se ) ) ett snabbväxande och lönsamt bolag verksamt i den nordiska egenvårdsbranschen.

Det viktigaste varumärket är VelloFlex, en serie produkter som innehåller unik, patenterad magnetteknologi med klinisk dokumentation för lindrande av värk och stelhet i muskler och leder. Den största produkten är magnetmadrassen, som lanserades under 2011 och säljs i hälsofackhandeln och genom egen näthandel. Nature Invest har de exklusiva distributionsrättighetera i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Under det brutna räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti 2013 omsatte Nature Invest 11,6 MSEK med ett EBITDA på 3 Mkr. Prognosen för omsättning för innevarande räkenskapsår (1 september 2013 – 31 augusti 2014) är 24 MSEK med ett EBITDA på 4,4 MSEK. På tillträdesdagen för förvärvet, den 31 maj 2014, skall Nature Invest ha uppnått ett EBITDA för niomånadersperioden 1 september 2013 – 31 maj 2014 på 3,9 MSEK, med en omsättning på 18 MSEK.

Förvärvet innebär att SCN betalar en fast köpeskilling på Tillträdesdagen  om 9 MSEK kontant, varav 3 MSEK lånas tillbaks till SCN under tre år med en ränta på 8%. Resterande fast köpeskilling utgörs av 16 667 000 aktier i SCN genom en riktad emission till Nature Invest AB. Styrelsen bedömer värdet på aktierna till 10 MSEK. Det värde som apportegendomen kommer upptas till i SCNs redovisning bestäms av SCN-aktiens börskurs och fastställs på Tillträdesdagen. Den totala fasta köpeskillingen värderas således till 19 MSEK. Emissionen innebär en utspädning av existerande aktieägare på ca 6%.

Utöver fast köpeskilling kan tilläggsköpeskilling utgå med ett totalt belopp om 6,9 MSEK under perioden 31/8 2014 till 31/8 2017. För att hela tilläggsköpeskilingen skall utgå skall Nature Invest ha uppnått ett totalt ackumulerat EBITDA under samma period om 34,4 MSEK.

Förvärvet är villkorat av sedvanlig finanisell och juridisk due diligence som planeras att vara slutförd senast den 15 maj 2014. Tillträdesdagen planeras till 31 maj 2014.

Jim Blomqvist, SCN’s ordförande: Förvärvet befäster vår uttalade tillväxtstrategi och ser otroligt bra ut på alla sätt. Nature Invest är ett mycket välskött bolag under kraftig expansion med en rörelsemarginal på nära 20%. Vi räknar med att Nature Invest under året 2016/2017 omsätter mellan 55 och 60 MSEK och levererar ett EBITDA på 12-15 MSEK. Med förvärvet ökar vi koncernens tillväxttakt och förbättrar lönsamheten ytterligare. Utöver de positiva siffrorna får vi in en effektiv, motiverad, och välskött organisation. Vi avser att driva Nature Invest vidare som ett helägt dotterbolag i koncernen med Jakob Johansson som VD under åtminstone tre år. Här får vi ett bolag med produkter som passar väl in vår portfölj och dessutom skapar värdefulla synergier i verksamheten, inklusive säljkanaler, lagerhållning, logistik och mediakostnader för att nämna några.

 

Mer detaljer om förvärvet kommer att läggas upp på SCN’s hemsida inom kort.

 

Stockholm 2014-04-15

 

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

  Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.