SCN: SCN INLEDER SAMARBETE MED REMIUM PÅ INTRODUCE.SE

SCN INLEDER SAMARBETE MED REMIUM PÅ INTRODUCE.SE

SCN inleder samarbete med Remium på Introduce.se i syfte att öka uppmärksamheten hos investerarna om bolagets framsteg, utveckling och ökande omsättning. Läs mer om bolaget på

http://www.introduce.se/foretag/scandinavian-clinical-nutrition

Introduce.se erbjuder heltäckande finansiell information kring små och medelstora noterade och listade bolag i Sverige med syftet att skapa en kontaktyta mellan företag och investerare för att öka intresset och förståelsen för dessa bolag. Läs mer på info@scnutrition.com

petra.sas@remium.com

www.remium.com