SCN: SCN – Medica Nord utser ny VD för koncernen

Styrelsen i SCN – Medica Nord har utsett Jakob Johansson till ny VD för koncernen. Jakob har på kort tid skapat en mycket lönsam och snabbväxande koncern, Nature Invest AB, med verksamhet i Sverige och Norge som omsatte ca 23 Mkr med en vinst på 4,6 Mkr för senaste räkenskapsåret. Nature Invest förvärvades av SCN-Medica Nord den 25 juni 2014 och är nu ett helägt dotterbolag.

Jim Blomqvist, styrelseordförande i SCN: ”Vi har letat igenom talangmarknaden tillsammans med Amrop International i syfte att hitta den VD som bäst ska ta bolaget vidare. Vi har träffat fler mycket duktiga externa kandidater, men valet föll på Jakob. Vi är säkra på att Jakob är den som bäst axlar ansvaret och leda bolaget mot femårsvisionen. Trots sin unga ålder är han allt annat än ett oprövat kort. Han är inte bara en framgångsrik entreprenör med sitt Nature Invest som vi förvärvade i somras, utan har också det som krävs för VD-jobbet, vilket omfattar goda ledaregenskaper, god kunskap om sälj – och marknadsföring, en förmåga att organisera och strukturera, samt inte minst en härlig personlighet som entusiasmerar och inspirerar medarbetare, kunder och andra. Dessutom finns det knappast någon annan som kan vår bransch bättre än Jakob, som har arbetat i eller i närheten av den under de senaste åtta åren”.

Jakob Johansson: ”Det är med ödmjukhet och glädje som jag har tackat ja till att leda SCN – Medica Nord in i en mycket spännande period, med högt uppsatta mål som givetvis innebär stora utmaningar. Det som skall möjliggöra förverkligande av målen är att bygga vidare på bolagets framgångsrika produktportfölj med starka varumärken där vi ser fortsatt stor potential för ytterligare tillväxt i Norden och i andra länder. Vidare behöver den organiska tillväxten kombineras med fler bolagsförvärv, något som vi aktivt arbetar med oavbrutet. Sist men inte minst har vi en mycket stark organisation som består uteslutande av motiverade medarbetare med mångårig erfarenhet och den bästa kompetensen i branschen. Tillsammans ska vi bli det ledande svenska företaget inom vår bransch”.

 

Stockholm 2014-10-20

Jim Blomqvist, Styrelseordförande

jim@scnmedicanord.se

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.