SCN: SCNs nyemission tecknad till tre gånger emissionsbeloppet

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) (”SCN” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 4 997 646.50 SEK före emissionskostnader. Emissionen, som administrerades av Eminova FK AB, tecknades till ca 288 procent. Sammanlagt tecknades 20 454 500 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 90 procent av antalet aktier i nyemissionen. Vidare tecknades 44 969 191r aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 200 procent av antalet aktier i nyemissionen.

Nyemissionen som därmed fulltecknades ökar antalet aktier med 22 716 575 till 159 016 027 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 271 657,50 SEK till 15 901 602,70 SEK. Den av QV Private Equity AB (”QVPE”) utställda emissionsgarantin, vilken avsåg emissionen i sin helhet, behövde därmed inte utnyttjas. Någon ersättning för denna garanti utgår inte.

Utöver förvärvet av Medica Nord, stärkte SCN tidigare i år sin position inom viktminskningsområdet genom två återförsäljaravtal med det svenska Bio-techbolaget Greenleaf Medical för den så uppmärksammade produkten Appethyl. Avtalen som ger SCN exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge och Danmark under fem år, förväntas kraftigt bidraga till ökad omsättning och vinst från 2014 och framåt.

”Vi köpte Medica Nord under sommaren. I samband med förvärvet erbjöds våra aktieägare att deltaga i den  företrädesemission som nu avslutats.  Pengarna är öronmärkta för att i huvudsak finansiera marknadsföringen för ett antal produkter, särskilt Appethyl som ska lanseras på den nordiska marknaden i början av 2014. Även om allt i och för sig tydde på att de allra flesta av våra nuvarande aktieägare skulle deltaga i emissionen, så är  jag  glatt överraskad att det också fanns ett så stort intresse att teckna aktier utan företräde. Detta är väldigt positivt och en bekräftelse från aktieägarna och andra att vi får fram våra budskap till marknaden på ett tydligt sätt, och att bolaget är på rätt väg framåt”, säger styrelsens ordförande Jim Blomqvist.

”Som bolagets största aktieägare är QVPE mycket glada över utfallet. SCN’s styrelse och ledning har under ansvarsfulla former lyckats med emissionen på ett föredömligt sätt. Utfallet bekräftar att det finns en stor tilltro från aktieägarna till Bolaget och dess framtid. Som aktiv långsiktig ägare ser vi fram emot att vara med på resan”, säger QVPE’s ordförande Ulf Söderberg.

 

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av nutraceuticals – kosttillskott med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och sä­kerhet.

SCN’s produktportfölj består idag av ett flertal etablerade varumärken, såsom Collacen, Immolina, CUUR, Ledactin, och nu även Appethyl. Tillsammans med produktportföljen i Medica Nord, med egna varumärken som Jabu´she, L-Argiplex och Nypozin för att nämna några, blir SCN nu en av de större aktörerna på marknaden inom sitt område.

SCN har sitt huvudkontor i Stockholm och aktien är listad på Nordic MTF.