SCN’s förvärv Nature Invest levererar över förväntan

För det brutna räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014 visar Nature Invest en nettoomsättning på 22 900 000 kronor med ett EBITDA på 4 600 000 kronor. Detta innebär att villkoren i förvärvsavtalet avseende den första tilläggsköpeskillingen har klart överträffats och säljarbolaget Nature Nature Development AB, med Jakob Johansson som ensam ägare, är berättigad till ytterligare 2 000 000 kronor som betalas i samband med reviderat bokslut.

Jim Blomqvist, ordförande i SCN: "Vi nämnde redan i Q2-rapporten förra veckan att det såg riktigt positivt ut, och det kan jag nu bekräfta. Nature Invest fortsätter att gå från klarhet till klarhet, och vi är naturligtvis otroligt nöjda att ha fått in bolaget i SCN-Medica Nord-koncernen. Med en rörelsemarginal på drygt 20%, vilket är väldigt högt i branschen generellt, bidrar det även till ökade marginaler för koncernen som helhet. Nu ser vi fram emot återstoden av 2014 där fortsatta synergier inom koncernen i såväl Sverige, Norge och nu även Finland, ska bidra till stark tillväxt och lönsamhet."

Stockholm den 5 september 2014

För ytterligare information kontakta:
Jim Blomqvist
Styrelseordförande Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)
Telefon 0708-195 924
info@scnutrition.com
www.scnutrition.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Scandinavian Clinical Nutrition Pressrelease 2014-09-05.pdf

Om SCN
Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.