Stark tillväxt men Medica Nord skjuter omvärderingen framför sig – EP Access

Nyhetsbrev, 27 februari 2015

Stark tillväxt men skjuter omvärderingen framför sig

– Analys från EP Access

MEDICA NORD | Bolaget fortsätter rapportera en stark tillväxt, drivet av både förvärv, nya inlicensieringar och en organisk tillväxt norr om 20%. En svag lönsamhetsutveckling gör dock att bolaget skjuter omvärderingen framför sig. Med vår prognosticerade EBITDA-marginal på över 11% 2016 och en EBITDA-multipel på 10x nästkommande prognosårs rörelsevinst så motsvarar det en uppsida i aktien på över 30%, men vi fortsätter tro att det kommer krävas att ledningen lyckas överbevisa eventuella skeptiker flera kvartal på rad innan den kurspotentialen kan realiseras.

Starkare tillväxt, svagare lönsamhet än väntat

Omsättningen i fjärde kvartalet på 30 SEKm var 2,2 SEKm högre än vi räknat med, vilket resulterade i en omsättning för helåret på 92,8 SEKm motsvarande en tillväxt på 145%, där vi uppskattar den organiska tillväxten, alltså justerat för förvärvet av Nature Invest med varumärket Velloflex i juni 2014, till minst 21%. Lönsamheten blev dock något svagare än väntat, med ett EBITDA-resultat på blott 0,5 SEKm i kvartalet, vilket gav en EBITDA-marginal på helåret på 3,8%, jämfört med vår prognos för helåret på 6,0%. Den svaga lönsamheten var bland annat ett resultat av högre än väntade kostnader i Norge, och lanseringskostnader för Velloflex i Finland.

Fortsätter expandera portföljen

I december meddelades att Medica Nord tar över de exklusiva försäljningsrättigheterna i Norden, Tyskland och Beneluxländerna för ett C-vitamin som säljs under varumärket Ester-C från Naturkost S. Rui. A/S, vilket vi räknar med kommer ge ett betydande försäljningstillskott. För 2015 planeras nu flera större kampanjer för bolagets starkaste varumärken samtidigt som man fortsätter expandera portföljen på nya marknader för existerande produkter som Jabushe och Ester-C. Sammantaget har vi därför höjt vår försäljningsprognos med 6% för 2015 och 5% för 2016 medan vi sänkt vår EBIT-prognos för 2015 med 8%. Därutöver ser vi goda chanser att bolaget fortsätter addera nya produkter inom och utanför Norden, genom olika sorters icke-organisk tillväxt som ger ytterligare uppsida utöver vår prognos.

Uppsida i värderingen när multiplarna rullar in i 2016

Med en svag resultatutveckling fortsätter värderingen se ansträngd ut för de närmaste 12 månaderna, med P/E 15x 2015 och 9,5x 2016. Vi har tidigare flaggat för nödvändigheten i att bolaget rapporterar några kvartal där ledningen visar att bolaget verkligen lagt den problematiska historiken bakom sig, innan värderingen kan lyfta. Även om vi inte ser något skäl att misstro bolagets övertygelse om att de ökade kostnaderna ska ge avkastning i ett högre EBITDA-resultat redan från sommaren 2015 och framåt, så gör det svaga resultat tyvärr att rapporten för fjärde kvartalet inte är en sådan rapport. Vi fortsätter dock räkna med att en stark tillväxt och en stabil bruttomarginal kommer mer än tredubbla bruttoresultatet under prognosperioden jämfört med 2013, vilket tillsammans med en långsam ökning av försäljningsandelen i den egna webbkanalen kommer lyfta EBITDA-marginalen till över 11% 2016. Sammantaget ser vi därför en hög kurspotential till hög risk, även om omvärderingen fortsätter ligga en bit fram i tiden.

Källa: Stark tillväxt men skjuter omvärderingen framför sig http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition/analys/stark_tillvaxt_men_skjuter_omvarderingen_framfor_sig-2012.aspx

______________________________

[EP Access]

Bolag Medica Nord
Lista Nordic MTF
Bransch Mat och dryck

[Bild]
Medica Nord visar stark tillväxt.

[EP Access logo]
EP Access är en analystjänst om små och medelstora bolag som drivs av Erik Penser Bankaktiebolag. [Följ EP Access på Twitter]
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EP_Access

Aktien
Kurs 0,35 kr
Utveckling 12 mån -48%

Relaterat

Nyhetsrum http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition

[Bild]
Hela analysen med PDF http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition/analys/stark_tillvaxt_men_skjuter_omvarderingen_framfor_sig-2012.aspx

Utväxling på förvärv inom räckhåll http://www.bequoted.com/epaccess/scandinavian-clinical-nutrition/analys/utvaxling_pa_forvarv_inom_rackhall-1945.aspx

______________________________

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister.

beQuoteds nyhetsredaktion bevakar företag för att ge en pedagogisk rapportering kring relevanta händelser.

beQuoteds kundservice uppdaterar nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplaster åt företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

På webbplatsen www.beQuoted.com http://www.beQuoted.com uppdateras kontinuerligt finansiell information om olika företag.

Nyheter | Analyser | Pressmeddelanden | IR-webb | Investor relations

Prenumeration

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration på beQuoted nyhetsbrev Klicka här http://www.bequoted.com/irs2/prenumeration/Register.htm

Synpunkter och kommentarer uppskattas

Om du har synpunkter eller andra kommentarer att ge, hör då gärna av dig.

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm
Tel 08-692 21 90
info@beQuoted.com
http://www.beQuoted.com

Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren