Uppdatering av orderläget för export MedicaNatumin AB (publ)

Orderläge export Kina:
MedicaNatumin har under året erhållit flertalet större order för Jabushe till den kinesiska marknaden. Vår exklusiva distributör har investerat kraftigt i att bygga försäljningskanalen och en omfattande satsning på e-handelsplattformar för varumärket Jabushe håller på att genomföras. Satsningen följer vår ursprungliga aktivitetsplan men har försenats något. Detta innebär att delar av den senaste ordern som kommunicerades den 19 april 2018 flyttas in i 2019. Vi har en pågående registrering av produkterna som innebär att Jabushesortimentet även kommer kunna säljas i fysisk butik. Uppmärksamheten kring Jabushe som varumärke har ökat i regionen och har även under hösten inneburit leveranser till Vietnam och Indonesien.

Orderläge export MENA:
Registreringen av våra produkter inom fot- och hudvårdsområdet för vår nya avtalspartner i Mellanöstern-området har försenats ytterligare. Vår partner inväntar positivt besked från registreringsmyndigheterna för att kunna starta marknadsföring och distribution av produkterna i regionen. Vi bedömer att registreringen kommer på plats runt årsskiftet med beräknad produktionsstart i början av 2019.
Vi har haft en stark exporttillväxt under året och ser positivt även in i 2019, särskilt gällande de stabila samarbeten som vi nu har lagt grunden till på båda dessa tillväxtmarknader säger Ulrika Albers, VD.
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2018.
Jönköping 2018-10-29