25 May 2015

Alternativt styrelseförslag kommer att läggs fram på ordinarie bolagsstämma i Medica Clinical Nord Holding AB (”Bolaget”) den 26 maj 2015.

Med anledning av att Bolaget fått in en ny stor aktieägare som resultat av den aktieaffär som kommunicerades innan öppning den 25 maj 2015, kommer ett alternativt styrelseförslag till det Valberedningen presenterat att läggas fram på bolagsstämman den 26 maj 2015.

Stockholm 2015-05-25

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

eller

Jim Blomqvist, styrelseordförande

jim@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar