27 Feb 2017

Bokslutskommuniké 2016

Medica Clinical Nord Holding AB (publ) (“Bolaget”)
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016
Januari-december 2016 i korthet för koncernen    
•    Periodens nettoomsättning uppgick till 116,3 MSEK (86,0)
•    EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (2,2)
•    Periodens resultat uppgick till 1,7 MSEK (-1,6)
•    Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK(-0,01)
•    Kassaflöde från den löp. verksamheten 4,2 (-1.7)

Oktober-december 2016 i korthet för koncernen


•    Periodens nettoomsättning uppgick till 36,8 MSEK (22,4)
•    EBITDA uppgick till 7,5 MSEK (1,2)
•    Periodens resultat uppgick till -3,3 MSEK (-0,1)
•    Resultatet per aktie uppgick till -0,00 SEK(-0,00)

Viktiga händelser i koncernen under Q4 2016

•    Varumärket Balans Plus med tillhörande varulager har avyttrats.
•    Tilläggsköpeskilling om 2 mkr utbetalad till säljarna av Natumin Pharma AB.
•    Nedskrivning av goodwill på varumärket Velloflex har gjorts med 3,0 mkr. Beroende på utvecklingen under 2017 kan ytterligare nedskrivningar bli aktuella.
•    Ambria Dermatology AB, ett bolag i Medica Nord- koncernen utlicensierar del av patent utanför koncernens strategi och fokusområde till större internationell läkemedelsaktör. Hela ersättningen har intäktsförts under fjärde kvartalet.
•    Dotterbolaget Natumin Pharma AB har redovisat tilläggsköpeskilling uppgående till 5,6 mkr till säljarna av Ambria Dermatology AB. Bedömd kvarvarande avsättning uppgick vid tidpunkten för förvärvet av Natumin Pharma AB till 1,3 mkr. Detta har i koncernen haft en negativ påverkan på resultatet före skatt med 4,3 mkr under fjärde kvartalet.

Ord från VD Andreas Skiöld: Bästa resultatet i bolagets historia!
2016 var ett händelserikt år för Medica Clinical Nord. I och med förvärvet av Natumin Pharma AB stärktes bolagets organisation samt att bolagets portfölj med starka varumärken och distributionsnätverk kompletterades med en egen produktionsanläggning, patentportfölj och en forsknings- och utvecklingsavdelning.
Det är oerhört glädjande att vi når ett EBITDA resultat för 2016 på 17,3 mkr jämfört med 2,2 mkr motsvarande period fg år. Detta är det bästa helårsresultatet i Medica Nords historia.  
Under året har vi fokuserat på att fortsätta bygga starka varumärken, vilket medfört att vi nu är ett väl positionerat bolag med starka varumärken och ett väl utvecklat distributionsnätverk. Organisationen är förberedd på tillväxt framöver och vi utvärderar löpande förvärv av nya varumärken eller hela verksamheter.
Balans Plus har avyttrats under året och alla värden avseende varumärket Aptiless har skrivits bort under året. Totalt har detta tillsammans med lagernedskrivningar haft en negativ resultateffekt med totalt 2,5 mkr under 2016. Vi har utöver detta gjort en nedskrivning med 3,0 mkr av goodwill hänförlig till varumärket Velloflex. Under 2016 har försäljningen av Velloflex-produkter inte levt upp till våra förväntningar. Vi beslutade därför att under hösten 2016 påbörja en ny marknadssatsning för att öka försäljningen. Beroende på utvecklingen av Velloflex under 2017 kan ytterligare nedskrivningar bli aktuella.  
Ett antal produkter baserade på vår patentportfölj kommer nå marknaden under 2017. Vår fotkräm lanseras av CCS Healhtcare under varumärket Foot Pro och en första leverans av produkten skedde i januari 2017. Utöver detta kommer Omega Pharma lansera en produkt baserat på vår patentplattform under eget varumärke i Europa. Vi har produkt- och tillverkningsrättigheterna för båda dessa produkter. Första leverans till Omega Pharma beräknas till april 2017.
Vår befintliga patentplattform är bred och det finns ett antal olika användningsområden. Vi har identifierat områden där vi ser möjligheter att licensera ut delar av patenten som ligger utanför bolagets strategi och fokusområde. En sådan affär genomfördes under fjärde kvartalet med ett större internationellt läkemedelsbolag. Vi kommer att öka fokus på att kommersialisera patentplattformen samt att komplettera med nya patent. Det finns en stor omsättnings- och resultatpotential i detta, men den kan variera över tid. För att minska effekten av fluktuationer i omsättning och resultat har styrelsen beslutat att vi från och med 2017 rapporterar halvårsvis.
Under fjärde kvartalet har tilläggsköpeskilling utbetalats med 2 mkr till säljarna av Natumin Pharma AB.

Om Koncernen

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.

Produktportfölj Medica Nord

Bolaget har idag en produktportfölj på drygt 20 produkter inom områden som viktminskning, hudvård, samt kvinno- och ledhälsa genom egna välkända varumärken som t.ex  Jabushe, L-Argiplex, Nypozin, Velloflex och Membra7 forte, samt via agentur på produkter som Ester-C, Collacen och Kyolic. Produkterna finns på alla de stora hälsokostkedjorna, via näthandel och på apoteken. Några av de största varumärkena och mest aktuella produkterna i koncernen beskrivs nedan:

VelloFlex (Nature Invest) är en serie produkter som innehåller unik, patenterad magnetteknologi med klinisk dokumentation för lindrande av värk och stelhet i muskler och leder. Den största produkten är magnetmadrassen, som lanserades under 2011 och säljs i hälsofackhandeln och genom egen näthandel. Nature Invest har de exklusiva distributionsrättigheterna i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

L-Argiplex är ett kosttillskott för sexuell lust och funktion, samt för allmänt välbefinnande. L-Argiplex bygger på en väl balanserad sammansättning med substanser som i synergi med varandra ökar bildandet av kväveoxid. Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation vilket kan ge stimulans till svällfunktionen i genitala kroppsdelar hos män och kvinnor. L-Argiplex original säljs idag i hälsofackbutiker och på utvalda Apotek.

Jabushe innehåller en kombination av liponsyra, coenzyme Q10 och acetylkarnetin. En kontrollerad dubbel blindstudie har gjorts på krämen som visat sig ha god effekt på rynkor och solskadad hy. Studien har granskats och godkänts av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset (2001). Publicerad i British Journal of Dermatology 2003:149:841-849. Jabushe är väletablerad på den svenska marknaden.

Nypozin är ett kosttillskott som innehåller en utvald kombination av strandnypon (Rosa canina L.) som stödjer ledernas hälsa och hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet. Nypozin innehåller även kondroitin från broskfisk, samt Ester-C, en patenterad C-vitamin som bidrar till en normal broskfunktion. Dessutom ingår Bioperine, ett patenterat och dokumenterat svartpepparextrakt som bidrar till upptaget av näringsämnen och ökar effekten av andra örter.

Astaxin bidrar till att immunsystemet normaliseras. Astaxin är en kombination av antioxidanterna vitamin C och vitamin E, som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar också till immunsystemets normala funktion. Astaxin består även av karotenoiden astaxanthin. Astaxanthin produceras av svenskodlade mikroalgen Haematococcus pluvialis. Alger utgör en viktig bas i naturens näringskedja.

Ester-C är en patenterad och syraneutral form av kalciumaskorbat som genom sin kroppsfärdiga sammansättning ger ett snabbt och långvarigt upptag av C-vitamin. C-vitamin bidrar till ett normalt fungerande immunsystem, stödjer immunsystemet under och efter ansträngande träning, bidrar till att skydda cellerna från skador orsakade av oxidativ stress, ökar kroppens upptag av järn, och bidrar till normalbildning av kollagen, samt benstommens, broskets och tändernas normala funktion.

Hair Optimizer är ett kosttillskott med näringsämnen till hårroten som bidrar till en normal hårväxt. Med ekologiskt extrakt från hirs – rikt på miliacin, ekologisk vetegroddsolja och aminosyran L-cystein som är en viktig del i proteinet keratin – det protein som håret primärt är uppbyggt av. Innehåller pantotensyra och biotin som bidrar till en normal hårväxt. Hair Optimizer Innehåller dessutom koppar som bidrar till hårets normala pigmentering samt selen och zink som hjälper till att bibehålla normala naglar.

CUUR är ett örtbaserat kosttillskott för viktkontroll som minskar fettupptaget, sötsuget och hungerkänslorna samt ökar förbränningen. Kosttillskottet säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. Bolaget äger samtliga patent förknippade med CUUR och erhåller royalty för all försäljning.

Collacen är en anti-age-produkt som kan reducera kroppens ålderstecken, bland annat färre rynkor och förbättrad återfuktning av huden. Produkten är baserad på lågmolekylärt bioaktivt kollagen som intas som kosttillskott. Bolaget har exklusiva försäljningsrättigheter för Norden med option på andra länder i Europa.

Membra7 forte innehåller extrakt av havtorn från bärets fruktkött och frön, som bidrar till slemhinnornas normala funktion vid torrhetskänsla i ögon, mun och underliv. Havtornsextraktet har ett naturligt rikt innehåll av enkelomättade fettsyror, framförallt omega-7. En kapsel innehåller hela 300 mg omega-7. Membra7 forte innehåller även vitamin A (från naturligt betakaroten), som bidrar till att bibehålla normala slemhinnor.

Produktportfölj Natumin Pharma

A100HF är en medicinteknisk produkt klass 1 som innehåller en av våra patentplattformar, den aktiva ingrediensen Pentan-1,5-diol och ett pollen-extrakt från Swedish Pollen. Produkten har visat sig ge en ökat hårtillväxt i 60% av fallen (Published in the Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications. Faergemann, J. and Hedner, T., The effects of A100 gel on Hair Groth and Hair Quality; An explanatory study. 2016:6,19-23). Idag säljs produkten i Sverige och Norge under varumärket Provexin.

NOQ är en medicinteknisk produkt klass 1 som behandlar munsår. Produkten har genom en dubbelblind  placebokontrollerad studier visat på goda läkningsresultat och en minskning av smärta och svullnader av munsår (Published in the Journal of Advance Therapeutics. Busch, R., Graubaum, HJ., Gruenwald, J., Faergemann, J., Terapeutisk effekt av  1,5-Pentanediol för Herpes Simplex Labialis: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. 2009:26(7):719-727). Produkten är skyddad under vår Pentane-1,5-diol plattform. Produkten finns just nu inte ute på marknaden.

Tricutan är ett serum för ansiktslyft som ger synliga resultat på huden inom 45 minuter enligt en randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad ansiktsstudie (Published in the Journal of Phytomedicine. Sommerfeld, B). Randomised, placebo-controlled, double-blind, split-face study on the clinical efficacy of Tricutan on skin firmness.  2007, 14(2007) 711-715). Produkten är skyddad under vår patentplattform för ansiktslyft. Den säljs av distributörer i Östeuropa, Spanien, Kina och Japan under olika varumärken.

Acnix är en produktsamling för behandling av akne och inkluderar en kräm, (Medicinteknisk produkt klass 2a), ansiktsrengöring och en dagkräm. Genom en kombination av skvalen, laktisk syra och cyklodextrin behandlar det akne utan att irritera huden vilket gör att den passar även för känslig hud.  Produkten är skyddad under ett patent med kombinationen av de tre ovannämnda ingredienserna.

Nåva Nail Gel är en effektiv behandling mot nagelsvamp med en kombination av pentane-1,5-diol och Artemisia arbrotanum extrakt. Produkten kommer att lanseras i Europa som en Medicinteknisk produkt klass 2a under första halvåret 2017. Produkten är skyddad under pentane-1,5-diol och Artemisia arbrotanum patenten.

Nåva fotkräm är en effektiv behandling mot fotsvamp med samma aktiva ingredienser som nagelgelen ovan men med olika koncentrationer. Produkten verkar genom att penetrera och återfukta den skadade huden och hjälpa den att bekämpa fotsvampen.Produkten är skyddad under pentane-1,5-diol och Artemisia arbrotanum patenten. Produkten är registrerad som en medicinteknisk produkt klass 2a och kommer att lanseras I Sverige i Q1 2017 av en distributör.

Snö Swedish Arctic Gels är en produktgrupp designad för personer med en aktiv livsstil. Support, lättnad och återhämtning.  De kan användas som enskilda produkter eller i kombination för bästa prestation och återhämtning vid fysisk aktivitet.  Produkterna påverkar blodcirkulationen I kroppen.

Ecomer är en källa av alkylglyceroler som visar starka resultat vad gäller att stärka imunsystemet. Alkylglycerolerna kommer från hajleverolja av icke hotade hajar från Nordatlanten. Forskningen kring Ecomer och alkylglyceroler är massiv där det tydligt framgår att Ecomer stärker imunförsvaret.  Produkten säljs främst i östeuropa samt Frankrike och Malaysia.


Väsentliga händelser under perioden

I ett led att fokusera på våra starka varumärken tog vi beslutet att under perioden avyttra varumärket Balans Plus med tillhörande varulager till Baltex Health and Beauty.
 
Kontant tilläggsköpeskilling har utbetalats till säljarna av Natumin Pharma AB om 2 mkr i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Koncernbolaget Ambria Dermatology AB, har ett avtal med ett större internationellt läkemedelsföretag avseende en exklusiv utlicensering av en ytterst liten del av patentplattformen som ligger utanför bolagets strategi och fokusområde. Under perioden har bolaget erhållit en engångsbetalning som fungerar som fast ersättning över resten av patentets livstid om cirka 13 år. Hela ersättningen har intäktsförts under fjärde kvartalet.

Med säljarna av Ambria Dermatology AB finns i koncernens dotterbolag Natumin Pharma AB ett tilläggsköpeskillingsavtal där en köpeskilling kan uppgå till maximalt 32 mkr. Tilläggsköpeskillingen beräknas på försäljning eller utlicensering av produkter/patent baserade på bolagets teknologi. De produkter som för närvarande påverkar beräkningen av tilläggsköpeskillingen är A100HF, Nåva nagelgel och Nåva fotkräm. Läs mer om produkterna längre fram i rapporten. Natumin Pharma AB har efter att konsoliderats i koncernen redovisat totalt 5,6 mkr i tilläggsköpeskilling. Bedömd kvarvarande avsättning vid konsolideringen uppgick till 1,3 mkr. Detta har haft en negativ resultateffekt på finansiella kostnader med 4,3 mkr.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vår fotkräm lanseras under 2017 av CCS Healthcare under varumärket Foot Pro. Vi har tecknat ett avtal avseende ytterligare en produkt baserad på vår patentplattform. Produkten kommer att lanseras i en av de större apotekskedjorna i Sverige under året.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden januari-december 2016 till KSEK 116 251 (85 999). EBITDA under perioden januari-december 2016 uppgick till KSEK 17 295 (2 227). Resultatet efter skatt under perioden januari-december 2016 uppgick till KSEK 1 678 (-1 566). Kostnad för tidigare ej reserverad tilläggsköpeskilling på KSEK 4 280 har redovisats som finansiell kostnad. Aktierna i Natumin Pharma AB förvärvades formellt sett den 8 april 2016. Av praktiska skäl ingår detta bolags resultat från och med 1 maj 2016.

Likviditet, finansiering och soliditet

Den 31 december 2016 uppgick koncernens banktillgodohavanden till KSEK 8 661 (2 780). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till KSEK 13 358 (7 294), kortfristiga räntebärande skulder uppgick till KSEK 8 106 (5 583). Outnyttjad del av beviljad checkkredit var KSEK 6 967 (2 419).
Koncernens soliditet uppgick den 31 december 2016 till 56 procent (66).


Anställda

Per den 31 december 2016 hade koncernen 37 anställda och 4 inhyrda konsulter.
Investeringar

Koncernens totala investeringar under perioden uppgår till 31 827 (77) KSEK varav 30 000 KSEK avser förvärvet av Natumin Pharma AB. Investeringens övervärden har i samband med rörelseförvärvet (Natumin Pharma) identifierats och fördelats på maskiner och inventarier KSEK 1 681, immateriella tillgångar KSEK 10 750 samt goodwill KSEK 9 060. Tilläggsköpeskilling om 2 mkr har under perioden utbetalats till säljarna av Natumin Pharma AB.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 11 418 (7 320) i avskrivningar varav KSEK 2 522 (507) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 5 926 (1 913) avskrivningar på immateriella tillgångar samt nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar KSEK 2 970 (4 900).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2016 uppgick koncernens egna kapital till MSEK 90,8 (72,1).
Aktiekapitalet är fördelat på 372 289 277 aktier. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. I samband med förvärvet av Natumin Pharma AB har 75 000 000 aktier emitteras.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2016 hade Bolaget tre (3) ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2016 hade Bolaget cirka 1 350 aktieägare. Bolagets aktie är sedan den 26 oktober 2009 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet MCNH MT       

Aktieägarfakta per den 31 december 2016

Ticker: MCNH MTF
Antal aktier: 372 289 277
Antal teckningsoptioner: 20 000 000**
** 1 teckningsoption = 1 aktie
Antal aktieägare: cirka 1 350
ISIN: SE0001789793
Medica Clinical Nord-aktien handlas på Nordic MTF i Sverige under kortnamnet MCNH MTF.

Transaktioner med närstående

Följande väsentliga transaktioner med närstående har skett under perioden oktober-december:
Konsultarvode N.P.H i Habo AB KSEK 5 078 inkl moms

Risk- och osäkerhetsfaktorer
Risker som bolaget noggrant följer är myndigheters åtgärder, konkurrens och prisutveckling, marknadsbedömningar, risker relaterade till produktion och distribution samt risker relaterade till bolagets förmåga att förvärva nya bolag och licensiera in nya produkter. I Bolagets årsredovisning för 2015 finns en utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

Utdelning 2016

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2016.

Kommande rapportdatum

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Halvårsrapport 2017        25 augusti 2017        
Bokslutskommuniké 2017        26 februari 2018

Moderbolag

Medica Clinical Nord Holding AB (publ), med organisationsnummer 556692-9690, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets  nettoomsättning uppgick under perioden januari-december 2016 till KSEK 7 194 (5 664). Resultatet efter skatt under perioden januari-december 2016 uppgick till KSEK 2 064 (-315).

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. För moderbolaget är delårsrapporten upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2015.

Nya redovisningsprinciper 2016

Inga nya standarder har trätt eller förväntas träda i kraft under 2016 som kommer påverka Bolagets redovisning. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna är i övrigt oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen för 2015.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen
Kenth-Åke Jönsson        Jakob Johansson            Tom Johnsson
Ordförande            Ledamot                Ledamot
Lars Kärnerud            Thomas Hedner        
Ledamot                Suppleant

Andreas Skiöld            Emil Svahn
Verkställande direktör        CFO

För ytterligare information kontakta Andreas Skiöld Verkställande direktör Medica Clinical Nord Holding AB (publ) andreas@medicanord.se     www.medicanord.se

Disclaimer

Informationen i denna bokslutskomuniké är sådan som Medica Clincal Nord Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2017. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Nedladdningar