22 Nov 2019

Fortsatt svag försäljning gällande Kina-exporten men med starkt fokus på att bygga för framtiden

Långsam tillväxt på den kinesiska marknaden

Jabusheförsäljningen, som sker via en exklusiv distributör, har uppnått en något stabilare nivå under hösten, om än inte i den takt eller med de volymer vi har sett tidigare eller hade förväntat oss.

Utvecklingen av den kinesiska marknaden är mer tidskrävande än vi förutspått, mestadels beroende på långa handläggningstider och regeländringar hos kinesiska myndigheter samt förseningar i utbyggnaden av försäljningskanaler. Detta innebär att lagernivåerna hos vår kinesiske distributör är höga och därmed förväntas ingen ytterligare utleverans av den senast kommunicerade Kina-ordern av Jabushe® ske inom den närmsta tiden.

Fortsatt fokus med ökad närvaro

Vi ser fortsatt stor potential för våra svenskutvecklade och svensktillverkade produkter i Kina. Nyligen blev registreringen av de ögonkrämer som är huvudprodukterna i vårt kinesiska Jabushesortiment klar och vi fick den importlicens som ger oss klartecken att bredda distributionen till traditionell handel.

Vår distributör för faceliftprodukten Dermyn®, planerar kanalbreddning och lansering av nya produkter in i sortimentet under 2020.

MedicaNatumin medverkade med en monter på distributörmässan China International Import Expo i november med vårt kosttillskott- och kosmetiksortiment och det var stort intresse kring produkterna.

Vi kommer under december lansera en MedicaNatumin flagshipbutik på Tmall innehållande ett urval av våra produkter med fokus på kosttillskott men även våra kosmetikvarumärken Jabushe® och Dermyn®. Detta initiativ stärker vår närvaro ytterligare på den största försäljningsplattformen i Kina.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.

Jönköping 2019-11-22

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se


Nedladdningar