12 Mar 2014

Kommentar avseende pressmeddelande publicerat av Green Leaf Medical (GLM)

Styrelsen för SCN har uppmärksammats på att GLM, som äger de globala rättigheterna till Appethyl, publicerat uppgifter på en amerikansk websida i vilken GLM nämner försäljningssiffror avseende SCN’s distribution av Aptiless i Sverige. Då dessa uppgifter kan skapa osäkerhet i marknaden publicerar styrelsen för SCN ett pressmeddelande avseende innehållet i dessa uppgifter.

Uppgifterna avseende försäljningen av Aptiless i Sverige som publicerats av GLM är felaktiga och stämmer ej överens med SCN’s interna beräkningar. SCN vill understryka att uppgifterna inte baseras på information som kommer från SCN. SCN har inte försett vare sig GLM eller någon annan extern person med någon typ av prognos eller annan information som avser försäljningen av Aptiless i Sverige sedan försäljningsstarten i januari 2014. Tvärtom så har styrelsen för SCN valt att inte gå ut med vare sig prognoser eller på annat sätt informera om produktförsäljningen annat än i samband med gängse kvartalsrapportering i enlighet med gällande regler. Detta gäller även fortsättningsvis, så om inget annat meddelas, kommer försäljningssiffror således släppas i samband med Q1-rapporten.

Stockholm 2014-03-12

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och licensierade produkter.


Nedladdningar