12 Jan 2015

Kommuniké extra bolagsstämma 12 januari 2015

På Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)s extra bolagsstämma i Stockholm idag den 12 januari 2015 fattades följande beslut:

Att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Punkt § 1

”Aktiebolagets firma är Medica Clinical Nord Holding AB. Bolaget är publikt (publ).”

Den tidigare lydelsen löd:

”Aktiebolagets firma är Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB. Bolaget är publikt (publ).”

Beslutet fattades enhälligt

Stockholm 2015-01-12

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

info@scnutrition.se

www.scnutrition.com

eller

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

jim@scnmedicanord.se

Om SCN unä Medica Clinical Nord Holding AB

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar