08 Apr 2016

Kommuniké extra bolagsstämma 8 april 2016, Medica Clinical Nord Holding AB (publ)

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) extra bolagsstämma i Stockholm idag den 8 april 2016 fattades följande beslut:

Beslut om en riktad nyemission kopplad till förvärvet av Natumin Pharma AB om 75 milj. aktier samt möjlighet att nyemittera ytterligare aktier kopplade till tilläggsköpeskillingen.

Val av ny styrelseledamot, Lars Kärnerud

Samtliga beslut fattades enhälligt. Totalt sett var aktieägare som representerade 34 704 535 aktier närvarande, vilket motsvarar totalt 11,67 procent av aktierna i Medica Clinical Nord Holding AB (publ).

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar