21 Oct 2015

Medica Nord effektiviserar materialhanteringen

Medica Nord flyttar lagerhanteringen för den Norska verksamheten och samlokaliserar materialhanteringen till huvudlagret i Nässjö.

Med detta räknar vi med att få såväl sänkta kostnader som minskad kapitalbindning.

Från och med årsskiftet kommer den absoluta majoriteten av varuflödet att distribueras från lagret i Nässjö.

Stockholm 2015-10-21

För ytterligare information kontakta

Jakob Johansson, VD

jakob@medicanord.se

Om Medica Nord

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar