23 Oct 2014

MEDICA NORD’S GRUNDARE KÖPER STOR AKTIEPOST I SCN – MEDICA NORD (”BOLAGET”)

De två grundarna av Medica Clinical Nord AB (som förvärvades av Bolaget 2013), Bengt Johansson och Karl-Erik Eriksson, samt Bolagets nye VD Jakob Johansson, som i juni 2014 sålde sitt företag Nature Invest AB till Bolaget, köper tillsammans 30 000 000 aktier i Bolaget från QV Private Equity AB (”QVPE”), Bolagets största enskilda ägare med ca 33% av utestående aktier och röster. Detta innebär en dryg tredjedel av QVPE’s innehav.

Styrelseordförande Jim Blomqvist: ”När nu tillfälle gavs, så är det glädjande att det blev Jakob, Kalle och Bengt som köpte upp hela aktieposten. Förutom att ha grundat Medica Nord och Nature Invest har de centrala operativa roller i Bolaget, som VD, säljchef och affärsutvecklare. I samband med affären blir dessutom Jakob (via bolag) näst största ägare med ett innehav motsvarande drygt tio procent av Bolaget. Jag ser affären som väldigt positiv för Bolaget och dess utveckling framöver.”

Bengt Johansson, grundare av Medica Nord och styrelseledamot i SCN, för Köparna: ”Efter en tid av förhandlingar är vi mycket glada att vi kunnat köpa denna stora aktiepost av QVPE. Nu vill vi bygga vidare på vårt fina företag som står inför en mycket spännande framtid med den nya visionen och femårsplanen. Vi tror att med det ökade ägarinflytande affären innebär så ökar också möjligheterna ytterligare att Bolaget kommer att nå dessa mål. ”

Stockholm 2014-10-23

Jim Blomqvist, Styrelseordförande

jim@scnmedicanord.se

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter.


Nedladdningar