26 Nov 2020

MedicaNatumin AB (publ) förvärvar försäljningsrättigheterna till produktportfölj från Arcon Norway AS

MedicaNatumins dotterbolag Vitalkost AS har förvärvat försäljningsrättigheterna till en produktportfölj från norska Arcon Norway AS där bland annat kosttillskottserien Femarelle ingår.

För Vitalkost innebär affären möjligheter till att fortsätta den starka tillväxten på den norska marknaden där bolaget idag har en position som ett av de ledande bolagen inom egenvårdsbranschen. Vitalkost får tillgång till ett bredare produktsortiment och möjligheten att nå en köpstark målgrupp som består av närmare en miljon kvinnor, främst genom det ledande varumärket Femarelle. Hela produktportföljen bedöms omsätta ca 15 MNOK under 2020 och en fortsatt investering i marknadsföring och fokus på kanalbreddning kommer att initieras för att generera omsättningstillväxt kommande år.

”Vår tillväxtstrategi inkluderar både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Vi stärker ytterligare Vitalkosts position på den norska marknaden och möjliggör en positiv påverkan på omsättning och resultat inför 2021 genom förvärvet av försäljningsrättigheterna till produktportföljen från Arcon” säger Ulrika Albers, CEO MedicaNatumin.

”Femarelle är en stark produkt på den norska marknaden där Arcon under de senaste åren lyckats med att bygga upp en stabil marknadsposition för produktserien. Jag ser att Vitalkost kan fortsätta att utveckla försäljningen av Femarelle och övriga produkter i portföljen ytterligare genom det väl uppbyggda nätverk Vitalkost har idag” säger Totto Solvang, Daglig Ledare Vitalkost.

Om transaktionen

Övertagandet av produktportföljen sker den 1 december 2020. Den totala köpeskillingen på 4 MNOK finansieras med egna medel där 25% erlagts vid avtalssignering, ytterligare 25% innan 31/12 2020 och resterande 50% i två delbetalningar om vardera 1 MNOK 30 september 2021 respektive 31 december 2021. Ett 5-årigt volymbaserat avtal har ingåtts med huvudmannen och ägaren till varumärket Femarelle.

”Efter närmare 40 år som leverantör av hälsokostprodukter väljer jag nu att lämna denna bransch. Vitalkost är det perfekta bolaget att fortsätta försäljningen av Arcons produkter. Deras unika kundportfölj och kunskap inom branschen kommer med all säkerhet att ge produkterna ett lyft under de kommande åren", säger Johnny Hamre, ägare och VD för Arcon Norway AS.

Om Femarelle

Femarelle består av en serie av produkter och är ett hormonfritt kosttillskott som rekommenderas världen över av ledande gynekologer. Det är ett mycket bra alternativ för kvinnor som närmar sig, befinner sig i, eller har passerat klimakteriet. Femarelle har sålts i miljontals exemplar i över 20 år över hela världen. Huvudingrediensen i Femarelle är DT56a som utvinns genom fermentering och behandling av sojabönor. Produkterna har utvecklats och studerats i nära samarbete med världsledande experter på kvinnohälsa.

Jönköping 2020-11-26

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

Om MedicaNatumin

MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden. Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg. MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.
 


Nedladdningar