16 Dec 2019

MedicaNatumin AB (publ) förvärvar Vitalkost AS, en ledande aktör på norska egenvårdsmarknaden

MedicaNatumin meddelar idag att koncernen förvärvat samtliga aktier i Vitalkost AS och dess dotterbolag Corpus Medicus AS, en ledande aktör inom egenvårdsbranschen i Norge. Förvärvet utgör en strategiskt viktig plattform för MedicaNatumins fortsatta expansion. Vitalkost har en lönsam och väletablerad verksamhet med strukturer för självständig drift.

För koncernen innebär förvärvet stora möjligheter för fortsatt tillväxt på främst den nordiska marknaden där bolaget nu når en position som ett av de ledande företagen i Norge inom branschen. Förvärvet skapar också värdefulla synergieffekter såsom tillgång till ett bredare produktsortiment med fler starka varumärken samt kanalbreddning för såväl den nordiska marknaden som för export.

Om transaktionen
Den totala köpeskillingen är på 26 MNOK och förvärvet finansieras genom banklån samt egna medel. 70% av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen, 15% ett år efter tillträdesdagen och resterande 15% två år efter tillträdesdagen. Omsättningen 2018 uppgick till 68,9 MNOK med 2,2 MNOK i EBIT. Under 2019 förväntas Vitalkost AS uppnå en omsättning på ca 73 MNOK med ett EBIT på ca 3,5 MNOK. Tillträde och slutförande av transaktionen sker den 2 januari 2020. Säljare är Vitalkost Holding AS som ägs av grundaren Gustav Martinsen. Bolaget har idag ca 22 anställda som utgår ifrån kontoret och lagret i Tønsberg.

”Vår tillväxtstrategi inkluderar både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Under året har vi arbetat aktivt för att genom förvärv stärka oss som koncern, detta för att möjliggöra en positiv påverkan på omsättning och resultat. Vi ser Vitalkost som ett mycket stabilt och fint bolag som kompletterar bolagen i MedicaNatumin på ett bra sätt. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Vitalkost tillsammans med företagets ledningsgrupp”, säger Ulrika Albers, CEO MedicaNatumin.

”Efter 44 år som grundare och ägare av Vitalkost AS, är det viktigt för mig att hitta en ny ägare som kan föra företaget vidare in i framtiden med samma vision om att leverera kvalitet och skydda de etiska principerna som ligger i Vitalkost-generna. Eftersom företaget nu säljs till MedicaNatumin är jag övertygad om att detta kommer att fortsätta. Samtidigt är detta en ny ägare som kompletterar Vitalkost på ett utmärkt sätt, på alla plan. Det finns många positiva synergier, och MedicaNatumin kan stödja företaget för ytterligare tillväxt såväl internationellt som nationellt”, säger Gustav Martinsen, grundare och ägare av Vitalkost från 1976 och fram till förvärvsdagen.

Koncernledningen kommer i och med förvärvet bestå av: Ulrika Albers CEO, Emil Svahn CFO, Totto Solvang, Daglig Ledare Vitalkost, Kjell Lundgren, Export Director, Peter Carlsson, COO, Medica Clinical Nord, Jennie Sandström, Produktutvecklings- och kvalitetschef, Martin Kreutz, Inköps-, logistik- och produktionschef.

Om Vitalkost AS

Vitalkost marknadsför och säljer ledande naturprodukter både under egna varumärken och internationella varumärken. Produktsortimentet består av kosttillskott, naturlig hudvård och ekologiska matvaror. Bland kosttillskotten ingår bland annat produktserien Shift, AminoJern, Fast Track, Bidro och Lyprinol i sortimentet. Vitalkost har också distributionsrättigheter för ekologiska matvaror från Saltå Kvarn, Holle, Purasana, Way Better, Clipper, Whole Earth, Naturata och Tartex samt hudvårdsprodukter från Weleda.

Produkterna säljs främst på den norska marknaden genom hälsokostbutiker, delikatessbutiker, dagligvaruhandel, ekologiska butiker, apotek och e-handel. Kosttillskotten AminoJern och Shift-serien exporteras även till danska och finska marknaden.

Idag framstår företaget som en ansedd leverantör av finare ekologiska livsmedel och kosttillskott, baserat på tillförlitliga vetenskapliga bevis. För ytterligare information om bolaget: www.vitalkost.no

Jönköping 2019-12-16

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 14:00.

Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.

Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.


Nedladdningar