15 Nov 2019

MedicaNatumin AB (publ) offentliggör positiva resultat från klinisk studie av fotkräm

MedicaNatumin AB har genomfört en klinisk studie för behandling av fotsvamp, Tinea Pedis Interdigitalis, med bolagets egenutvecklade fotkräm vid tre kliniker i Sverige; Örebro, Skövde och Göteborg. Studien koordinerades av Dr. Martin Lundvall, specialist i allmän medicin vid Region Örebro Län.

Totalt inkluderades 46 studiedeltagare från oktober 2018 till september 2019. Syftet med den kliniska studien var att dokumentera en reduktion av kliniska symtom på mild till moderat fotsvamp med åtminstone 33%. Studieresultaten visade att detta uppnåddes med mycket god marginal. Dessutom undersökes deltagarnas livskvalité genom ett frågeformulär som även det visade goda resultat. De slutgiltiga studieresultaten kommer presenteras i form av en publikation i en vetenskaplig tidskrift när all data är sammanställd.

”Det är mycket viktigt att kontinuerligt följa upp behandling med klinisk forskning, och det är speciellt glädjande att MedicaNatumin har valt att göra detta i form av en väl uppbyggd klinisk multi-centerstudie” säger Dr. Martin Lundvall, koordinerade prövare.

Fotkrämen är en patenterad CE-märkt medicinteknisk produkt som är avsedd för behandling av fotsvamp, hälsprickor och förhårdnader samt torra fötter. Produkten säljs i Sverige, Norge och på den resterande europeiska marknaden under varumärket Salvequick Foot Rescue.

Ulrika Albers, VD MedicaNatumin, ”Med mycket starka studieresultat, där den primära mätvariabeln uppnåddes med god marginal, har vi fortsatt dokumentera de kliniska effekterna av vår fotkräm. Studien är ett led i MedicaNatumins kliniska strategi för att våra medicintekniska produkter skall stå väl förberedda inför de ökande krav den nya EU förordningen medical device regulation (MDR) innebär”.

För ytterligare information kontakta

Ulrika Albers, VD

Ulrika.albers@medicanatumin.se

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019.


Nedladdningar