13 Apr 2021

MedicaNatumin AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

MedicaNatumins årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.medicanatumin.se.

En utskriven version av årsredovisningen kan beställas via e-post ir@medicanatumin.se eller via telefon 036 - 38 74 70.

 

Jönköping 2021-04-13

För ytterligare information kontakta  

Peter Hencz, VD

peter.hencz@medicanatumin.se

 

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl. 14.00.
 

Om MedicaNatumin
MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen. Vi har även distributionsrättigheterna för ett flertal populära ekologiska livsmedel och hudvårdsprodukter på den norska marknaden.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic SME.


Nedladdningar